Infrabel en stad Antwerpen bouwen nieuwe Krugerbrug

Brussel, België – De stad Antwerpen en Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, hebben woensdag 28 februari 2007 de overeenkomst ondertekend voor de bouw van de nieuwe Krugerbrug in Hoboken. Infrabel zal instaan voor de constructie van de brug; de stad Antwerpen voor de financiering ervan. De werken zullen eind 2007 starten.

Nieuwe Krugerbrug
Infrabel zal, op vraag van de stad Antwerpen, een nieuwe Krugerbrug bouwen over de spoorlijn 52 Antwerpen – Boom en de toegangssporen van het station Antwerpen-Kiel. Hierdoor komt er een betere wegverbinding tot stand tussen Kiel en Hoboken (Emiel Vloorstraat – Schroeilaan). De werkzaamheden omvatten ook de aanleg van de toegangshellingen en de wegenis. De werken zullen eind 2007 starten en duren tot eind 2008. Hierbij treedt Infrabel op als aanbestedende overheid die voor de opvolging van de werken een beroep zal doen op haar studie- en adviesbureau TUC RAIL.

Zodra de nieuwe brug klaar is, draagt de stad Antwerpen deze in eigendom over aan Infrabel en wordt de bestaande brug (over diezelfde spoorlijn Antwerpen – Boom) van Infrabel overgegeven aan de stad Antwerpen. Die zal de huidige brug vervolgens uitrusten als een fiets- en voetgangersbrug met aandacht voor groenvoorziening. Dit project sluit perfect aan bij de visie van Infrabel: bij de aanleg en inplanting van nieuwe spoorinfrastructuren besteedt Infrabel steeds veel aandacht aan de omgeving en de zwakke weggebruiker.

Verbetering mobiliteit
De nieuwe Krugerbrug in Hoboken is een ontwerp van het bureau West 8 – Urban design & Landscape architecture. Het project kadert in het Europese Urban II programma en gebeurt in opdracht van de stad Antwerpen die ook instaat voor de financiering van de Krugerbrug (+/- 4 miljoen euro). Door haar tussenkomst als opdrachtgever van de nieuwe brug draagt Infrabel – als technische specialist – actief bij tot een verbetering van de mobiliteit in het zuiden van Antwerpen.

Het project van de nieuwe Krugerbrug illustreert heel goed de uitstekende samenwerking tussen de stad Antwerpen en Infrabel. Infrabel investeert enorm in nieuwe spoorinfrastructuren in Antwerpen, zoals bijvoorbeeld de sporenbundels rond het Deurganckdok en binnenkort de Liefkenshoekspoorverbinding in de Antwerpse haven. En eind maart zal Infrabel officieel de Antwerpse noord-zuidverbinding onder het Centraal Station ter beschikking stellen van de operatoren.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
West 8 ontwerpt twee Krugerbruggen Antwerpen (20-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMBS / SNCB