Bluswatersloten Betuweroute uitgediept

extra beschoeiing houdt waterdoorstroming op peil

Langs de snelweg A15 wordt gewerkt aan de spoorsloten van de Betuweroute. Het onderhoud aan de sloten is nodig omdat ze aan strenge veiligheidsvoorschriften moeten voldoen. In geval van een calamiteit voorzien ze namelijk de brandweer van bluswater.

Met een graafmachine worden de sloten uitgegraven tot de gewenste breedte en diepte, ‘profileren’ in spoortaal. ‘We hebben hier tussen Vuren en Gorinchem veel te maken met slappe veengrond,’ legt Kees Remy van de Projectorganisatie Betuweroute uit. ‘Vandaar dat we na het uitgraven ook de zwakkere waterkanten extra steunen met beschoeiing. Dan plaatsen we een palenrij langs het talud.’ De combinatie van veen en regen maakt het graven er niet makkelijker op, want de zware machines zakken zonder extra steun weg in de berm. Een beetje vorst had Remy daarom helemaal niet erg gevonden. Op 15 maart moeten de graafwerkzaamheden zijn voltooid, want na die datum mag het onderwaterleven niet meer worden verstoord. ‘Vanwege de flora en faunawet, dan gaan de vissen kuit schieten. We zitten goed op schema. Het plaatsen van de beschoeiing kan na die datum wel doorgaan, want dat verstoort het onderwaterleven nauwelijks.’

Naast de zichtbare werkzaamheden wordt op dit moment ook het toekomstige beheer van de sloten geregeld. Er zijn watergangen van het A-type, die een rol spelen in de waterhuishouding van het gebied. Die zullen in de toekomst door het waterschap worden onderhouden. Dan zijn er ook spoorsloten van het B-type, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van de naastgelegen weg of spoorlijn. In dit geval zijn dat Rijkswaterstaat en Prorail. Remy: ‘we leveren de sloten dadelijk piekfijn af aan de nieuwe beheerders.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betuweroute