Kappen bomen voor de Hanzelijn

Utrecht – Vanaf half februari tot half maart 2007 worden langs het hele tracé Hanzelijn bomen gekapt. Deels gebeurt dit in opdracht van ProRail en deels doet Staatsbosbeheer dit in eigen beheer.

Het startsein voor de aanleg van de Hanzelijn door Minister Karla Peijs ligt nog maar net achter ons en de voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Om de spoorlijn aan te kunnen leggen moeten er op verschillende plekken langs het tracé bomen weg. Hiervoor is officiële toestemming nodig van betrokken gemeenten. De gemeenten Dronten en Lelystad hebben inmiddels daar waar noodzakelijk de kapvergunningen verleend. Voor de gekapte bomen worden nieuwe bomen aangeplant. In een compensatieplan is vastgelegd waar deze worden aangeplant.

In de gemeente Lelystad wordt gekapt langs de kruising A6/tracé Hanzelijn, kruising Zuigerplasdreef/bestaand spoor, Binnenhavenweg en de Swifterringweg. Langs het bestaande tracé kapt Staatsbosbeheer bomen.
In de gemeente Dronten wordt gekapt op een strook grond dat is vrijgehouden voor de aanleg van de Hanzelijn tussen de Rendierweg en de Biddingringweg.

In beide gemeenten betreft het voornamelijk populieren en gemengd loofhout, waaronder de es. Het gekapte hout krijgt een nuttige bestemming. Uit de wortelvoet van een gekapte es worden zogenaamde Hurley-sticks gemaakt. Dit lijkt op een hockeystick. Deze wordt gebruikt in Ierland in de Hurlingsport. Van het overige hout, afhankelijk van de vraag, worden pallets en kisten of spaanplaat gemaakt. Het hout dat niet te gebruiken is wordt klein gemaakt en afgevoerd naar de energiecentrale in Lelystad voor de elektriciteitsproductie.

Het verkeer zal van de werkzaamheden weinig hinder hebben, want het kappen gebeurt merendeels buiten de bestaande wegen. Met uitzondering van de Zuigerplasdreef, Binnenhavenweg en de Swifteringweg in Lelystad. Hier worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Dit kan voor enige verkeershinder zorgen.

Direct omwonenden zijn door ProRail per brief geïnformeerd over de kapwerkzaamheden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Minister Peijs geeft startsein voor bouw Hanzelijn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail