Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan Noord-Holland

Soepel schakelen tussen fiets, auto en OV

Haarlem – De provincie Noord-Holland wil de combinatie van verschillende vormen van transport zo soepel mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Daarom ontwikkelt zij initiatieven op het terrein van ketenmobiliteit, zoals bijvoorbeeld een betere afstemming tussen bus- en treinvervoer en meer en beter bereikbare P&R(park&ride) plaatsen. Ketenmobiliteit is een van de zaken die opgenomen zijn in het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan.

Als de trend van de toenemende druk op het autonetwerk niet doorbroken wordt, komt Noord-Holland zowel letterlijk als figuurlijk meer en meer stil te staan. De provincie streeft, naast het doen van investeringen, vooral naar een slimmer gebruik van alle mobiliteitsnetwerken (OV, fiets, auto) en naar het gemakkelijk schakelen tussen deze netwerken. Dit staat in het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP). Op basis van het PVVP stelt de provincie vast welke plek projecten van de gemeenten in het uitvoeringsprogramma 2007 -2012 krijgen.

Om tot het beste netwerkgebruik te komen zal Noord-Holland volgens het PVVP inzetten op de volgende speerpunten:

 • Invloed op ruimtelijke ontwikkelingen;
 • ICT-ontwikkelingen en verkeersmanagement;
 • Beprijzing;
 • Meer te kiezen met ketenmobiliteit;
 • Stimuleren fietsgebruik;
 • Hoogwaardig openbaar vervoer;
 • Inzet op goederenvervoer.

Invloed op ruimtelijke ontwikkelingen
De provincie vindt dat de bereikbaarheid met openbaar vervoer en per auto een belangrijke randvoorwaarde is voor nieuwe woon- en werklocaties. Dat betekent o.a. dat er vooraf al garanties zijn voor de realisatie van stations en buslijnen.

ICT-ontwikkeling
ICT-ontwikkelingen maken het mogelijk, dat er reisinformatie komt die voor iedereen overal en altijd beschikbaar is, thuis en onderweg. Voor auto, openbaar vervoer, fiets en alle combinaties daarvan. Navigatiesystemen moeten routes adviseren, die het optimaal benutten van alle netwerken tezamen verbeteren en ongewenst sluipverkeer voorkomen. De provincie gaat in overleg met de leveranciers om hierover afspraken te maken.

Beprijzen
De provincie wil in Noordvleugelverband in 2010 een systeem van beprijzen invoeren in een gebied rond Amsterdam. Door mensen te stimuleren bewustere vervoerskeuze te maken, wil de provincie de bereikbaarheid bevorderen. Beprijzen is geen maatregel die op zichzelf staat, maar moet samengaan met investeringen in Openbaar Vervoer, P&R en infrastructuur. Het mag niet zo zijn dat automobilisten betaald in de file staan. De provincie vindt dan ook dat we de opbrengsten van beprijzing moeten gebruiken om het “eigen” regionale verkeers- en vervoerssysteem te verbeteren. De provincie stelt verder de tarieven van de OV-chipcard en weggebruik vast.

Meer te kiezen met ketenmobiliteit
Bij ketenmobiliteit gaat het om het combineren van de diverse netwerken (fiets, OV, auto) in een reis. De combinatie moet zo soepel mogelijk zijn en goed op elkaar aansluiten. De provincie ontwikkelt initiatieven op dit terrein zoals bijvoorbeeld de betere afstemming tussen trein- en busvervoer en meer en beter bereikbare P&R(park & ride)-plaatsen, waar reizigers hun auto kunnen parkeren en op het OV kunnen overstappen.

Stimuleren fietsgebruik
De fiets is het schoonste, gezondste, duurzaamste en in de stad snelste vervoermiddel. Daarom wil de provincie bekijken op welke wijze fietsers materieel en immaterieel meer beloond kunnen worden. De provincie wil ook de fietsverbindingen verbeteren en een fietsplanner ontwikkelen. De fiets is de optimale schakel naar een OV-knooppunt. De provincie wil de stallingmogelijkheden bij deze knooppunten verbeteren en de OV-fiets voor het natransport stimuleren. Bovendien moeten fietsroutes opgenomen worden in routeplanners.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
De provincie wil zwaar inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer (snel, frequent en comfortabel), omdat de overtuiging bestaat dat hiermee veel te winnen valt. De provincie werkt aan een samenhangend vervoerssysteem van hoge kwaliteit voor het noordelijk deel van de Randstad.

Inzet op goederenvervoer
Het goederenvervoer groeit veel sneller dan het personenvervoer. De ontwikkeling van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer (weg, spoor, water) draagt bij aan de efficiëntie van het vrachtverkeer. De provincie stimuleert en faciliteert initiatieven van marktpartijen, die duurzame oplossingen bieden voor het goederenvervoer.

Vlot en veilig door Noord-Holland
Alle maatregelen samen leiden tot een efficiënter gebruik van de beschikbare netwerken. Het leidt tot een vlot en veiliger verkeer door de provincie Noord-Holland. De reiziger krijgt meer en betere informatie over meer vervoerkeuzes.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan Noord-Holland | Infrasite

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan Noord-Holland

Soepel schakelen tussen fiets, auto en OV

Haarlem – De provincie Noord-Holland wil de combinatie van verschillende vormen van transport zo soepel mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Daarom ontwikkelt zij initiatieven op het terrein van ketenmobiliteit, zoals bijvoorbeeld een betere afstemming tussen bus- en treinvervoer en meer en beter bereikbare P&R(park&ride) plaatsen. Ketenmobiliteit is een van de zaken die opgenomen zijn in het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan.

Als de trend van de toenemende druk op het autonetwerk niet doorbroken wordt, komt Noord-Holland zowel letterlijk als figuurlijk meer en meer stil te staan. De provincie streeft, naast het doen van investeringen, vooral naar een slimmer gebruik van alle mobiliteitsnetwerken (OV, fiets, auto) en naar het gemakkelijk schakelen tussen deze netwerken. Dit staat in het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP). Op basis van het PVVP stelt de provincie vast welke plek projecten van de gemeenten in het uitvoeringsprogramma 2007 -2012 krijgen.

Om tot het beste netwerkgebruik te komen zal Noord-Holland volgens het PVVP inzetten op de volgende speerpunten:

 • Invloed op ruimtelijke ontwikkelingen;
 • ICT-ontwikkelingen en verkeersmanagement;
 • Beprijzing;
 • Meer te kiezen met ketenmobiliteit;
 • Stimuleren fietsgebruik;
 • Hoogwaardig openbaar vervoer;
 • Inzet op goederenvervoer.

Invloed op ruimtelijke ontwikkelingen
De provincie vindt dat de bereikbaarheid met openbaar vervoer en per auto een belangrijke randvoorwaarde is voor nieuwe woon- en werklocaties. Dat betekent o.a. dat er vooraf al garanties zijn voor de realisatie van stations en buslijnen.

ICT-ontwikkeling
ICT-ontwikkelingen maken het mogelijk, dat er reisinformatie komt die voor iedereen overal en altijd beschikbaar is, thuis en onderweg. Voor auto, openbaar vervoer, fiets en alle combinaties daarvan. Navigatiesystemen moeten routes adviseren, die het optimaal benutten van alle netwerken tezamen verbeteren en ongewenst sluipverkeer voorkomen. De provincie gaat in overleg met de leveranciers om hierover afspraken te maken.

Beprijzen
De provincie wil in Noordvleugelverband in 2010 een systeem van beprijzen invoeren in een gebied rond Amsterdam. Door mensen te stimuleren bewustere vervoerskeuze te maken, wil de provincie de bereikbaarheid bevorderen. Beprijzen is geen maatregel die op zichzelf staat, maar moet samengaan met investeringen in Openbaar Vervoer, P&R en infrastructuur. Het mag niet zo zijn dat automobilisten betaald in de file staan. De provincie vindt dan ook dat we de opbrengsten van beprijzing moeten gebruiken om het “eigen” regionale verkeers- en vervoerssysteem te verbeteren. De provincie stelt verder de tarieven van de OV-chipcard en weggebruik vast.

Meer te kiezen met ketenmobiliteit
Bij ketenmobiliteit gaat het om het combineren van de diverse netwerken (fiets, OV, auto) in een reis. De combinatie moet zo soepel mogelijk zijn en goed op elkaar aansluiten. De provincie ontwikkelt initiatieven op dit terrein zoals bijvoorbeeld de betere afstemming tussen trein- en busvervoer en meer en beter bereikbare P&R(park & ride)-plaatsen, waar reizigers hun auto kunnen parkeren en op het OV kunnen overstappen.

Stimuleren fietsgebruik
De fiets is het schoonste, gezondste, duurzaamste en in de stad snelste vervoermiddel. Daarom wil de provincie bekijken op welke wijze fietsers materieel en immaterieel meer beloond kunnen worden. De provincie wil ook de fietsverbindingen verbeteren en een fietsplanner ontwikkelen. De fiets is de optimale schakel naar een OV-knooppunt. De provincie wil de stallingmogelijkheden bij deze knooppunten verbeteren en de OV-fiets voor het natransport stimuleren. Bovendien moeten fietsroutes opgenomen worden in routeplanners.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
De provincie wil zwaar inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer (snel, frequent en comfortabel), omdat de overtuiging bestaat dat hiermee veel te winnen valt. De provincie werkt aan een samenhangend vervoerssysteem van hoge kwaliteit voor het noordelijk deel van de Randstad.

Inzet op goederenvervoer
Het goederenvervoer groeit veel sneller dan het personenvervoer. De ontwikkeling van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer (weg, spoor, water) draagt bij aan de efficiëntie van het vrachtverkeer. De provincie stimuleert en faciliteert initiatieven van marktpartijen, die duurzame oplossingen bieden voor het goederenvervoer.

Vlot en veilig door Noord-Holland
Alle maatregelen samen leiden tot een efficiënter gebruik van de beschikbare netwerken. Het leidt tot een vlot en veiliger verkeer door de provincie Noord-Holland. De reiziger krijgt meer en betere informatie over meer vervoerkeuzes.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland