ProRail, NS en gemeente verbeteren station Hengelo

Utrecht – ProRail, NS en gemeente Hengelo gaan samen werken aan een betere functionaliteit en uitstraling van station Hengelo. Onder andere het verbreden van de voetgangerspassage, de herinrichting van de stationshal, een verbeterde toegankelijkheid van de perrons en de bouw van een herkenbare zuidingang maken deel uit van de samenwerkingsovereenkomst. Met de renovatie streven de drie partijen naar een overzichtelijk, sociaal veilig en schoon stationsgebied voor het groeiend aantal reizigers dat dagelijks gebruik maakt van het station.

ProRail en de gemeente Hengelo zullen de overlast tijdens de werkzaamheden tot het minimum beperken. Gedurende de verbouwing kunnen reizigers het grootste deel van de tijd gebruik blijven maken van de huidige tunnel. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2009 afgerond.

Transfer
De huidige transfer (voetgangerstunnel, trappen en goederenliften) van station Hengelo voldoet niet meer aan de normen van deze tijd. Daarom wordt deze aangepast. De tunnel en twee trappen worden breder waarbij tevens is voorzien in een roltrap en een personenlift. ProRail en NS financieren deze aanpassingen met geld uit het Fonds Eenmalige bijdrage NS Kwaliteits Verbetering Stations (FENS KVS). Door medefinanciering van de gemeente Hengelo, het Rijk (regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen), provincie Overijssel en Regio Twente is het mogelijk om de voetgangerstunnel op een andere locatie, centraal ten opzichte van de stationshal, te positioneren en te verbreden. Dit komt de functionaliteit en transparantie van het station ten goede.

Noordelijke entree en stationsgebouw
Het bestaande stationsgebouw zal een ‘facelift’ krijgen. Dit houdt in dat de indeling van de huidige stationshal wordt aangepast, zodat een overzichtelijke en transparante ruimte ontstaat. Daarnaast zullen de bestaande gevels worden aangepast en kunnen de aanwezige winkels op een betere locatie terugkeren. Hierdoor ontstaat vanaf het stationsplein een directer zicht op de stationshal en omgekeerd.

Zuidelijke entree
Naar verwachting zullen de groeiende loopstromen zich in de toekomst evenwichtiger verdelen over de Noord- en Zuidentree van station Hengelo. Zodoende is besloten de zuidelijke entree duidelijker te positioneren. Hierbij is geanticipeerd op de stedelijke ontwikkeling in het project Hart van Zuid. Een brede ingang, overdekt door een luifel waaronder in de toekomst wellicht voorzieningen zoals kaartverkooppunten en onbewaakte fietsenstallingen kunnen worden gecreëerd, sluit aan bij de ontwikkeling van het gebied. In Hart van Zuid worden onder meer het WTC Twente, het Poppodium Metropool, een community college van het ROC van Twente, maar ook woningen en kantoren gerealiseerd.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
VenW trekt 300 mln euro uit voor spoordoorsnijdingen 20-02-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail