Beheerplan ProRail 2007 naar Tweede Kamer

Den Haag – Op 5 februari 2007 heeft Minister Peijs van V&W het Beheerplan ProRail 2007 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Hieronder leest u de aanbiedingsbrief br.60. Aanbieding Beheerplan ProRail 2007 | Kamerstuk | 2007-02-05.

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u ter informatie aan het Beheerplan 2007 van ProRail.
Op 27 december 2006 heb ik ingestemd met die onderdelen van het Beheerplan 2007 welke aan instemming zijn onderworpen en welke als zodanig in dat beheerplan zijn aangegeven. Dat besluit is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

br.60. bijlage. Aanbieding Beheerplan ProRail 2007 | Bijlage | 2007-02-05.