Marktconsultatie onderhoud Betuweroute

marktconsultatie beheer en onderhoud railinfrastructuur Betuweroute

Het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur van de Betuweroute valt onder directe verantwoordelijkheid van de Betuwe Route Exploitatie Maatschappij (BREM). BREM heeft ervoor gekozen het beheer en onderhoud per 01-01-2008 uit te besteden aan externe partijen. Dit betekent dat de BREM in 2007 hiervoor opdrachtnemer(s) zal selecteren. De BREM overweegt (een) Europese aanbesteding(en) te starten om te komen tot (een) overeenkomst(en) met een of meer opdrachtnemer(s) op basis van en in overeenstemming met het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (BASS).

De vrijblijvende en openbare marktconsultatie vindt plaats ter voorbereiding op deze mogelijke Europese aanbesteding(en) van het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur van de Betuwe Route.

Het doel van de marktconsultatie is om met de hulp van marktpartijen een duidelijk beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden in de markt en de wijze waarop dit kan worden vertaald naar de aanbestedingsdocumenten om zodoende optimale marktwerking te genereren. De BREM nodigt via het consultatiedocument belanghebbenden uit hun visie hierop te geven.

Opvragen document marktconsultatie
Het marktconsultatie document kan tot 12-02-2007 16.00 uur worden opgevraagd via: aanbesteding@br-em.nl t.a.v. Marcel Rook en/of Casper Hesp.

De sluitingsdatum voor het inleveren van antwoorden op de gestelde vragen is 16 februari 2007, 14.00 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betuweroute