EVO naar rechter na afsluiting Brabants, Zeeuws spoor

EVO naar de rechter na onaangekondigde afsluiting Brabants en Zeeuws spoor

Zoetermeer – Infrabeheerder ProRail heeft EVO niet genoeg zekerheid gegeven dat de problemen die ontstaan met de afsluiting van het spoor voor goederenvervoer tussen Roosendaal en Vlissingen goed worden ondervangen. ProRail geeft weliswaar aan dat zij op zoek gaat naar alternatieven, maar zegt niet eerder dan woensdag 31 januaria 2007 uitsluitsel te kunnen geven. Ondernemers moeten nu duidelijkheid hebben, omdat hun processen zonder de spoorverbinding stil komen te liggen.

Civiele procedure
Daarom treft EVO nu voorbereidingen voor een civiele procedure om af te dwingen dat ProRail de spoorverbinding niet al op zaterdag 3 februari 2007 afsluit. EVO gaat ook onderzoeken of de schade die bedrijven lijden door het stilleggen van de spoorlijn verhaald kan worden.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe snel de rechter uitspraak kan doen in een kort geding.

Zonder overleg
EVO had vorige week bij toeval vernomen dat het spoor tussen Roosendaal en Vlissingen gedurende negen dagen wordt afgesloten voor goederenvervoer. ProRail nam dit besluit zonder overleg. Bedrijven in Noord-Brabant en Zeeland zijn volstrekt overvallen door dit besluit. Zij zijn woedend, omdat zij belangrijke transporten hebben ingepland die zij niet op zo’n korte termijn anders kunnen regelen.

Schade voor bedrijven
Vooral Bergen op Zoom en de Sloehaven in Vlissingen worden hard getroffen. Maar ook bedrijven in bijvoorbeeld Limburgse en Duitse industriegebieden ondervinden schade doordat goederen te laat op de plaats van bestemming aankomen. Sommige bedrijven moeten zelfs de capaciteit van fabrieken terugbrengen.

In één moeite door
Onder delen van het baanvak Roosendaal – Vlissingen zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Aangezien de sporen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom er slecht bijliggen, heeft ProRail Inframanagement gemeend om het spoor in een moeite door met spoed te vernieuwen. Dit terwijl er ook goede alternatieven zijn, zoals het opdelen van de werkzaamheden in kleinere tijdsvakken.

Negen dagen geen treinverkeer mogelijk
De afsluiting betekent dat er negen dagen lang, van 3 februari 1.00 uur ’s nachts tot 12 februari 5.00 uur ’s ochtends geen treinverkeer mogelijk is tussen Roosendaal en Sloehaven en tussen Roosendaal en de Kragge.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO