Verkeersveiligheid in Leiden onderzocht

Leiden – Op dinsdagavond 16 januari 2007 presenteerde de gemeente Leiden het rapport over de verkeersveiligheid in Leiden. Op wat aandachtspunten na is de komst van de tram door Leiden omgeven met waarborgen. Er komen veel extra oversteken en ze worden in veel gevallen bewaakt met verkeerslichten. Voor de groepen verkeersdeelnemers (auto/OV, fietsers en voetgangers) zijn de uitkomsten divers. Een belangrijke vraag die door de gemeente Leiden was gesteld, kon met het rapport in de hand positief worden beantwoord. Het stand still principe (de verkeerssituatie met RijnGouwelijn moet minimaal even veilig blijven) werd ruimschoots gehaald.

In het rapport wordt een onderverdeling gemaakt in kruispunten, oversteken en wegvakken. Voor elk van deze onderdelen is een minutieuze analyse gemaakt. Op de kruispunten is de overall situatie voor alle verkeersdeelnemers verbeterd.Voor de wegvakken geldt die verbetering alleen voor de auto/OV. De verkeersveiligheid voor Voetgangers en fietsers blijft hetzelfde. Voor wat betreft de oversteken is er voor alle verkeersdeelnemers overall gezien geen verandering geconstateerd.

In het rapport is een uitgebreid overzicht te zien van de verschillende verkeerspunten in Leiden. Naast verbeteringen leest u ook over de aandachtsgebieden. Het trac� dat in deze analyse is meegenomen loopt van het Centraal Station Leiden – ROC Lammenschans.

Veiligheidsrapport januari 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijn - Gouwelijn Oost