Stadsgewest Haaglanden wil groei en verbetering OV

Verkenningsstudie "Openbaar Vervoer naar een hoger plan" aangeboden aan minister Peijs

Den Haag – Het Stadsgewest Haaglanden wil in de komende tien jaar de kwaliteit van het openbaar vervoernetwerk fors verbeteren. De verkenningsstudie waarin dit staat, "Openbaar Vervoer naar een hoger plan / RandstadRail tweede fase", is op 14 december 2006 aangeboden aan minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat).

Haaglanden hoopt middelen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport te krijgen om de plannen te gaan verwezenlijken. Wethouder Pieter van Woensel van Den Haag, tevens portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van het Stadsgewest Haaglanden, overhandigde de studie aan de minister. Hij zei: ,,Ik ben er echt van overtuigd dat lightrail de toekomst heeft, ondanks de recente zeer onverkwikkelijke ontsporingen van Randstadrail. Dé uitdaging voor de volgende fase is de auto vastknopen aan Randstadrail. Dat is echt noodzakelijk."

De verkenningsstudie
Deze verkenningsstudie gaat uit van een samenhangend pakket van maatregelen: uitbreiding van openbaarvervoerlijnen, ontsluiting van ontwikkelingslocaties als Scheveningen, Transvaal en de Binckhorst en woningbouwlocaties in het Westland, bij Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker en Zoetermeer. Het gaat om 65.000 woningen. Voor de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid van Haaglanden heeft het Stadsgewest Haaglanden zich tot doel gesteld om in het openbaar vervoer tot 2020 een groei van 40 procent te realiseren. "Openbaar vervoer naar een hoger plan/RandstadRail tweede fase" speelt daarin een zeer belangrijke rol. Met de minister is afgesproken dat de regio een planstudie gaat uitvoeren als vervolg op deze verkenning. In mei 2007 verwacht het Stadsgewest Haaglandende eerste tussenresultaten te kunnen presenteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden