Provincie ZH zet in op verdere verbetering OV

Gegarandeerde bereikbaarheid in busvervoer

Den Haag – Bij komende aanbestedingen voor het busvervoer zal de provincie Zuid-Holland eisen dat er binnen de nieuwe concessie minimaal één vertrekmogelijkheid komt binnen een loopafstand van circa 800 meter van het vertrekadres. Als dat niet mogelijk is dan moet er voor de reiziger servicevervoer komen die hem of haar van het vertrekadres naar de dichtstbijzijnde halte brengt.

Deze gegarandeerde bereikbaarheid is een van de initiatieven van de provincie om het openbaar vervoer in Zuid-Holland verder verbeteren. De nieuwe plannen staan opgetekend in de nota Operationalisering Openbaar Vervoer die Gedeputeerde Staten dinsdag 12 december 2006 hebben vastgesteld. Centraal thema van de nota is een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer met een gegarandeerde bereikbaarheid voor alle inwoners.
Het stuk zet de belangrijkste acties op het gebied van openbaar vervoer op een rij en geeft inzicht in de financiële mogelijkheden. Gedeputeerde Martin Huls: "De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van het openbaar vervoer. En met resultaat. Maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. We zijn er nog lang niet. Vandaar dat in deze nota een ambitieus actieprogramma is opgesteld om samen met reizigersorganisaties, andere overheden en vervoerders het openbaar vervoer de komende jaren te verbeteren."

De komende jaren staat het verder uitbouwen van het openbaar vervoernet centraal. Zo neemt de provincie het voortouw bij de realisatie van de Rijn Gouwe Lijn en de Merwede Linge Lijn (Dordrecht – Geldermalsen) en wordt met de stadsregio’s Rotterdam, Den Haag en de NS verder gewerkt aan de uitbouw van het spoor. De bedoeling is om meer treinen te laten rijden op de lijnen Leiden- Dordrecht en Den Haag/Rotterdam – Gouda.

Ook busverbindingen worden verder verbeterd. In de nota zijn dertien buscorridors aangewezen waar de reissnelheid en kwaliteitsbeleving (ook van de haltes) moeten verbeteren.

Om de bereikbaarheid te verbeteren wil de provincie het zogeheten deur-haltevervoer aanbieden wanneer iemand meer dan ongeveer achthonderd meter moet lopen naar dichtstbijzijnde bushalte. Het busbedrijf pikt de reiziger in zo’n geval bij de voordeur op en zet hem weer bij de bewuste halte af zodat er snel en comfortabel kan worden verder gereisd met het openbaar vervoer. Ook gaat de provincie dynamische reisinformatie met actuele vertrektijden eisen voor al haar bussen en moet de informatievoorzieningen bij de haltes worden uitgebreid. "Een plattegrond van de omgeving in iedere busabri vind ik niet teveel gevraagd als ik uit de bus stap", zegt Huls. "Daar ga ik dus vanaf nu voor zorgen." Verder investeert de provincie zo’n 700.000 euro per jaar in sociale veiligheid en toegankelijkheid in het openbaar vervoer. Tot slot eist de provincie bij nieuwe concessies voor het busvervoer de aanschaf van schonere EURO IV-motoren, met ingang van 1 januari 2008 wordt dat de EURO V.

De totale investeringsambitie op het gebied van openbaar vervoer bedraagt zo’n 250 miljoen euro. "Een fors bedrag", erkent gedeputeerde Huls. Over het besluit tot dekking van het bedrag buigt het nieuwe provinciebestuur zich dat na de verkiezingen van 7 maart aantreedt. Huls besluit: "Die verkiezingen gaan dus ergens over, want uiteindelijk maakt de kiezer de keuze."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland