Bouwen boven sporen biedt impuls aan steden

Utrecht – Met de vraag naar nieuwe ontwikkellocaties en de wens om de groene ruimte buiten steden vrij te houden is er meer en meer interesse in binnenstedelijke herontwikkeling. Overal in Europa zien we projecten, waarbij met oog voor de historie van de stad nieuwe en hoogwaardige gebouwen worden ontwikkeld om in te werken en te leven. Binnen deze trend van binnenstedelijk bouwen neemt de stationslocatie een speciale positie in. Advies- en ingenieursbureau Movares heeft zich sterk gemaakt voor het ontwikkelen van kennis op dit gebied. Op 12 december 2006 promoveert ir.drs. Sebastiaan de Wilde, werkzaam bij Movares, aan de Technische Universiteit Delft op het proefschrift: ‘Rail Estate’ over meervoudig ruimtegebruik op en bij stations.

Stationslocaties zijn interessante locaties door de goede bereikbaarheid met de trein en ander openbaar vervoer dat op deze stations aansluit. Daarnaast liggen deze locaties in de buurt van alle stedelijke voorzieningen. Door de strategische ligging zijn vele partijen betrokken bij bouwprojecten en moet rekening worden gehouden met de vele verschillende belangen. De nabijheid van spoorinfrastructuur geeft daarnaast veel eisen vanuit milieuregelgeving. Mede door complexe regelgeving is in stationslocaties veel ruimte nog onontwikkeld. De ruimte is over het algemeen in gebruik door laagwaardige industrie, maar ook de spoorinfrastructuur zelf beslaat vele hectaren waardevolle grond in de binnenstad met wisselstraten en spooremplacementen. Door de ruimte te ontwikkelen kan de intrinsieke waarde ervan worden benut, terwijl tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan het beperken van de hinder van de spoorinfrastructuur in de omgeving.

In zijn proefschrift onderzoekt Sebastiaan de Wilde de mogelijkheden om de ruimte boven de spoorinfrastructuur te benutten met vastgoedontwikkeling. Hierbij wordt ingegaan op de praktijk in het buitenland, de kwaliteit en flexibiliteit van deze projecten, de technische eisen, externe veiligheid, de benodigde constructies en de kosten en baten van deze projecten. Dit multidisciplinaire onderzoek is bedoeld als een bijdrage aan een brede doelgroep van stakeholders die doorgaans bij deze projecten zijn betrokken zoals projectontwikkelaars, openbaar vervoerbedrijven, gemeentelijke overheden en anderen.

U kunt desgewenst een exemplaar van het proefschrift opvragen via info@movares.nl

Movares, vanaf 1 mei 2006 de nieuwe naam voor Holland Railconsult, is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: vormgeven aan bereikbaarheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares