Vertraging oplevering TTI s Betuweroute

Den Haag – Op 7 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over Overleg inzake Betuweroute.

Hieronder leest u de volledig brief br.3432 Overleg inzake Betuweroute.

Geachte voorzitter,

De geplande datum 2 januari 2007 waarop de Betuweroute in gebruik zou worden genomen nadert. Met man en macht is de afgelopen periode gewerkt aan het gereed krijgen van zowel de infrastructuur als aanverwante onderwerpen zoals publieke veiligheid en de ombouw van locomotieven voor gebruik op de Betuweroute.

Bij brief van 30 november 2006 heeft ProRail mij laten weten dat het ondanks alle inspanningen niet lukt om de tunneltechnische installaties (TTI) in de tunnels van de Betuweroute op tijd op te leveren. Er is sprake van een vertraging van in elk geval 6 tot 8 weken.

Ik acht het wenselijk om met uw Kamer de ontstane situatie bij de Betuweroute in een vertrouwelijk overleg te bespreken.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over de TTIs Betuweroute 2006-10-11
ProRail en BeCIG sluiten aanvullende overeenkomst 2006-09-29
Opleverdatum Betuweroute in gevaar 2006-09-22