ProRail onderschrijft conclusies Onderzoeksraad

Utrecht – ProRail deelt de conclusies van de OvV over de ontsporingen op Amsterdam Centraal op 6 en 10 juni 2005. Het eerste ongeluk had te maken met een kapot wiel van een goederentrein. Het tweede ongeluk ontstond omdat bij de herstelwerkzaamheden van het ongeval op 6 juni 2005 een fout was gemaakt waardoor een wissel niet goed functioneerde. Hierdoor liep een wiel van een goederenwagon uit de rails, waarna de gehele wagon kantelde.

Conclusies Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad concludeert dat het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van ProRail verder ontwikkeld en ingevoerd moet worden. ProRail erkent deze conclusie en heeft sinds de ongevallen in 2005 continu gewerkt aan de verdere ontwikkeling en invoering van het VMS, dat conform afspraken met de Minister van Verkeer en Waterstaat aan het einde van dit jaar gereed zal zijn. Het veiligheidsmanagementsysteem zorgt ervoor dat binnen ProRail permanente aandacht is voor het beheersen van risico’s die van invloed kunnen zijn op de veilige berijdbaarheid van het spoor.

Maatregelen
Direct na het ongeval van 10 juni 2005 heeft ProRail maatregelen genomen op het emplacement in Amsterdam. Zo is onder andere de spoorligging nauwkeurig onderzocht. Hieruit bleek dat er geen onvolkomenheden in het spoorwegemplacement zaten. Hetgeen de OvV ook concludeert in haar onderzoeksrapport. Ook zijn maatregelen genomen om de onderlinge communicatie tussen de verschillende betrokkenen te verbeteren, met name de verslaglegging van herstelwerkzaamheden is verscherpt. Voor de langere termijn heeft ProRail op basis van eigen onderzoek en dat van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat verbeteringen aangebracht in de veiligheidsregelgeving van ProRail. Het gaat hierbij om regelgeving voor het vrijgeven van spoor (nadat het spoor is gerepareerd vanwege ongeval) en om het verscherpen van regelgeving voor het tijdelijk buiten gebruik stellen van de beveiligingsinstallatie. Dit soort installaties zorgt voor een veilige afwikkeling van het treinverkeer.

Veiligheidsagenda 2007- 2008
Recent heeft de Raad van Bestuur van ProRail besloten om het veiligheidsbeleid van ProRail te intensiveren. Daarvoor is een Veiligheidsagenda 2007-2008 opgesteld. Deze agenda zorgt ervoor dat veiligheid op en rond het spoor binnen en buiten ProRail nog strakker georganiseerd wordt. De agenda richt zich op de volgende thema’s:

  • 1. veiligheid bij alle betrokken organisaties (ketenbenadering);
  • 2. intensiever risicomanagement;
  • 3. betere handhaving;
  • 4. meer tijd voor werkzaamheden.

De voorgestelde maatregelen passen binnen de beschikbare budgetten voor ProRail. De veiligheidsagenda is gericht op het verder versterken en borgen van het risico- en veiligheidsmanagement bij ProRail en betrokken partijen. Met de veiligheidsagenda wil ProRail een belangrijke stap zetten en voortvarend aan de slag gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail

ProRail onderschrijft conclusies Onderzoeksraad | Infrasite

ProRail onderschrijft conclusies Onderzoeksraad

Utrecht – ProRail deelt de conclusies van de OvV over de ontsporingen op Amsterdam Centraal op 6 en 10 juni 2005. Het eerste ongeluk had te maken met een kapot wiel van een goederentrein. Het tweede ongeluk ontstond omdat bij de herstelwerkzaamheden van het ongeval op 6 juni 2005 een fout was gemaakt waardoor een wissel niet goed functioneerde. Hierdoor liep een wiel van een goederenwagon uit de rails, waarna de gehele wagon kantelde.

Conclusies Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad concludeert dat het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van ProRail verder ontwikkeld en ingevoerd moet worden. ProRail erkent deze conclusie en heeft sinds de ongevallen in 2005 continu gewerkt aan de verdere ontwikkeling en invoering van het VMS, dat conform afspraken met de Minister van Verkeer en Waterstaat aan het einde van dit jaar gereed zal zijn. Het veiligheidsmanagementsysteem zorgt ervoor dat binnen ProRail permanente aandacht is voor het beheersen van risico’s die van invloed kunnen zijn op de veilige berijdbaarheid van het spoor.

Maatregelen
Direct na het ongeval van 10 juni 2005 heeft ProRail maatregelen genomen op het emplacement in Amsterdam. Zo is onder andere de spoorligging nauwkeurig onderzocht. Hieruit bleek dat er geen onvolkomenheden in het spoorwegemplacement zaten. Hetgeen de OvV ook concludeert in haar onderzoeksrapport. Ook zijn maatregelen genomen om de onderlinge communicatie tussen de verschillende betrokkenen te verbeteren, met name de verslaglegging van herstelwerkzaamheden is verscherpt. Voor de langere termijn heeft ProRail op basis van eigen onderzoek en dat van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat verbeteringen aangebracht in de veiligheidsregelgeving van ProRail. Het gaat hierbij om regelgeving voor het vrijgeven van spoor (nadat het spoor is gerepareerd vanwege ongeval) en om het verscherpen van regelgeving voor het tijdelijk buiten gebruik stellen van de beveiligingsinstallatie. Dit soort installaties zorgt voor een veilige afwikkeling van het treinverkeer.

Veiligheidsagenda 2007- 2008
Recent heeft de Raad van Bestuur van ProRail besloten om het veiligheidsbeleid van ProRail te intensiveren. Daarvoor is een Veiligheidsagenda 2007-2008 opgesteld. Deze agenda zorgt ervoor dat veiligheid op en rond het spoor binnen en buiten ProRail nog strakker georganiseerd wordt. De agenda richt zich op de volgende thema’s:

  • 1. veiligheid bij alle betrokken organisaties (ketenbenadering);
  • 2. intensiever risicomanagement;
  • 3. betere handhaving;
  • 4. meer tijd voor werkzaamheden.

De voorgestelde maatregelen passen binnen de beschikbare budgetten voor ProRail. De veiligheidsagenda is gericht op het verder versterken en borgen van het risico- en veiligheidsmanagement bij ProRail en betrokken partijen. Met de veiligheidsagenda wil ProRail een belangrijke stap zetten en voortvarend aan de slag gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail