Plan voor twee extra entrees tijdelijk station Arnhem

Utrecht – Gemeente Arnhem, NS en ProRail hebben onderling afgesproken zich sterk te maken voor het realiseren van twee extra entrees naar het tijdelijk station van Arnhem. De twee entrees komen ter vervanging van de huidige tweede en derde nooduitgang. De eerste noodtgang, direct onder aan de trap van de traverse, kan om veiligheidsredenen niet als entree dienst doen. De bedoeling is de twee entrees medio januari 2007 gerealiseerd te hebben. De komende weken gaan partijen de voorstellen voor de entrees verder uitwerken ten behoeve van de wijziging van de huidige bouw- en gebruiksvergunning. Partijen zullen tevens zoeken naar financiering van de voorgestelde maatregelen.

Aanpassingen Willemsplein-zijde
Al eerder was besloten een trap en een roltrap te plaatsen aan de zijde van het Willemsplein. Om deze trappen te kunnen plaatsen en de reizigersstromen goed te kunnen verwerken, moet het bordes ten oosten van de ingang van het tijdelijk station 2 meter verbreed en verlengd worden. De realisatie van de vaste trap zal door deze extra aanpassingen naar verwachting medio januari 2007 klaar zijn voor gebruik. Op dat moment zal eveneens de opgaande roltrap gereed zijn. Ook de verkeersaanpassingen aan het Willemsplein en de Oude Stationsstraat zullen naar verwachting medio januari 2007 gereed zijn.

Al met al betekent dit dat medio januari 2007 de hierboven genoemde aanpassingen – twee entrees en (rol-) trap Willemsplein – gereed zijn. Daarmee zijn de betrokken partijen tegemoet gekomen aan de wensen van de reizigers voor een snellere route naar de treinen. Met de aanpassingen hopen gemeente, NS en ProRail dat de overlast voor de reizigers gedurende de tijdelijke situatie gereduceerd wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail