Betuweroute 2x genomineerd voor Bouwprijs 2007

Op de 9e editie van de Nederlandse Bouwprijs is de Betuweroute twee keer genomineerd. De jury ontving dit jaar meer dan 100 inzendingen, van een hoge kwaliteit. De Betuweroute heeft een nominatie gekregen in de categorie Bouwwerken. Ter gelegenheid van het thema van de Bouwprijs 2007, Het nieuwe bouwen, is ook een nieuwe categorie in het leven geroepen: Integraal ontwerpen en bouwen. Ook in deze categorie dingt de Betuweroute mee naar de Bouwprijs. De Nederlandse Bouwprijs 2007 wordt uitgereikt tijdens het Gala van De Nederlandse Bouw op 5 februari 2007.

Op 14 november 2006 maakte dr. Beelaerts van Blokland, voormalig minister van VROM, als voorzitter van de jury van de Bouwprijs 2007 de nominaties bekend. De jury heeft de inzendingen beoordeeld op ‘algemene kwaliteit, innovatief karakter, milieuvriendelijkheid en imagoversterking voor de branche’.

Bouwwerken
In de categorie Bouwwerken – dat zijn in Nederland gerealiseerde bruggen, viaducten en overige kunstwerken – ontvangt de ‘Betuweroute van Zee tot Zevenaar’ de eerste nominatie. Het commentaar van de jury: “Het innovatieve karakter van het project ‘De Betuweroute’ is zeer hoog, met name als het gaat om de samenwerking tussen publieke en private groepen, het boren van tunnels in zachte bodem en het beveiligingssysteem. Er is gezocht naar milieuvriendelijke oplossingen voor de vraagstukken. De uitvoering van dit project draagt bij aan de positieve beeldvorming van de Nederlandse bouwsector, zowel in Nederland als daarbuiten. De aandacht voor vormgeving, veiligheid en milieu en landschap hebben bij dit project steeds een belangrijke rol gespeeld.”
De andere genomineerden zijn het Souterrain in Den Haag (de Haagse tramtunnel) en Rijksweg A5 (de Westrandweg in Amsterdam).

Integraal ontwerpen & Bouwen
Even later blijkt dat de Betuweroute met de contractvorm van de Waardse Alliantie ook in de categorie Integraal ontwerpen & bouwen is genomineerd. Bij Integraal ontwerpen & bouwen is gekeken naar: ‘teams of organisaties die integraal ontwerpen en bouwen aantoonbaar hebben doorgevoerd in het bouwproces, waarbij een goede samenwerking tussen betrokken partijen geleid heeft tot onder andere lagere exploitatiekosten, kortere bouwtijd, betere kwaliteit, verbeterde bouwmethodes en reductie van faalkosten’. De jury motiveert de nominatie met: “Het traject dat tijdens deze bouw is bewandeld, is een zeer bijzonder leerproces geweest voor de Nederlandse bouw. De diverse overlegvormen en de samenwerkingsvorm van de Alliantie zijn innovatief en worden door de betrokken partijen als geslaagd gekwalificeerd. Diverse overheden nemen deze vorm van samenwerken over. De projectorganisatie is een uitstekend voorbeeld van een publiek-private samenwerking.”
Ook de renovatie van het ministerie van Financiën met een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) is in deze categorie genomineerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betuweroute