Brinkman voorzitter Zuidas-onderneming

Den Haag – Het kabinet en het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben groen licht gegeven voor de oprichting van de Zuidas-onderneming. Mr.drs. L.C. Brinkman wordt de president-commissaris van de Zuidas-onderneming en zal de organisatie daarvan voorbereiden. Het gezamenlijk besluit markeert het begin van een nieuwe fase waarin overheid en marktpartijen samenwerken aan een nieuw hoogwaardig en duurzaam stedelijk centrum. Uitgangspunt daarbij is het ondergronds brengen van Ringweg Zuid en de trein en metrosporen voor 1,2 kilometer, het zogenaamde Dokmodel.

Voor de feitelijke oprichting van de Zuidas-onderneming, te verwachten medio 2007, gelden de volgende publieke voorwaarden:

  • Rijk en gemeente Amsterdam stellen de definitieve prospectus vast, als kader voor de Zuidas-onderneming;
  • De veiling van aandelen van de Zuidas-onderneming slaagt;
  • Het prospectus vormt de basis voor inschrijving op het aandelenkapitaal van de Zuidas-onderneming. Het resultaat van de aandelenveiling zal beslissend zijn voor definitieve oprichting;
  • Het besluit over uitbreiding en inpassing van de infrastructuur wordt genomen op basis van de uitkomsten van de Tracéwetprocedure.

Naast de vijf eerder gepreselecteerde marktpartijen voor mogelijke deelname aan de onderneming (ABN AMRO, ING Real Estate, Fortis, Rabobank Nederland en Bank Nederlandse Gemeenten) krijgen andere partijen ook de kans alsnog mee te doen in de Zuidas-onderneming. Dat gebeurt met een nieuwe (internationale) selectie. Wijzigingen in de omvang van het project maken deze nieuwe selectie ronde gewenst. Zo beperkt de zeggenschap van de onderneming zich niet meer tot de Dokzone. Ook de ontwikkeling van het gebied rondom de Dokzone wordt opgenomen in het werkterrein van de onderneming. Ook kunnen mogelijk deelnemende partijen meedoen aan de daadwerkelijke vastgoedontwikkeling.

In opdracht van Rijk en de gemeente Amsterdam is in februari 2005 kwartiermaker J. Doets aangesteld om de oprichting van een Zuidas-onderneming voor te bereiden. De kwartiermaker is gevraagd om leiding te geven aan een proces van rekenen en tekenen, de structuur van de onderneming vorm te geven en de selectieprocedure voor beoogde aandeelhouders te organiseren. Op 31 januari 2006 hebben alle betrokken partijen een bestuurlijke overeenkomst Zuidas-Dok getekend. Hierin zijn zowel afspraken over de financiële bijdragen als procesafspraken over de oprichting van de Zuidas-onderneming vastgelegd. Ook de samenwerking met de provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam (ROA) is in deze bestuurlijke overeenkomst geborgd.

Zie ook: Dossier Nieuwe Sleutelprojecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM