Afronding hulpproject spoormensen Sri Lanka

Minister Van Ardenne: “Project Terre des Hommes–Spoorsector goed voorbeeld van samenwerking”.

Utrecht – Minister van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking kreeg maandagmiddag 13 november 2006 een
maquette overhandigd als symbolische afsluiting van de hulpactie ‘Spoormensen helpen
Spoormensen’ in Sri Lanka. Kort na de tsunami-ramp tijdens de Kerstdagen van 2004,
startten medewerkers en bedrijven uit de spoorsector een hulpactie om hun getroffen
collega’s van de Sri Lankese Spoorwegen bij te staan. De 700.000 euro die werd
ingezameld, werd onder meer besteed aan het bouwen van huizen voor getroffen
spoorgezinnen samen met hulporganisatie Terre des Hommes, die ook een belangrijke
financiële bijdrage leverde. Daarnaast werd het geld aangewend om een fabriek voor
betonnen dwarsliggers te herstellen, een station te herbouwen en om nabestaanden van
kostwinners financieel te ondersteunen met een tijdelijk pensioen.

NS, ProRail, Spoorwegpensioenfonds en Movares, en hun medewerkers schonken in totaal ca
700.000 euro na de tsunami voor hulp aan de Sri Lankese Spoorwegen en haar medewerkers.
Medewerkers van NS ProjectConsult en NS Concernveiligheid gingen naar Sri Lanka om de
hulpbehoefte te inventariseren en hulpacties op te zetten en te coördineren. Daaruit vloeiden een
aantal projecten voort, met als belangrijkste de bouw van 100 huizen voor spoorweggezinnen
wiens huis was verwoest door de vloedgolf. NS president-directeur Aad Veenman: “De tsunami
was natuurlijk een bijzonder aangrijpende gebeurtenis. De kracht van onze sector is dat wij onze
betrokkenheid, kennis en vaardigheden hebben weten te bundelen. Deze hulp was mogelijk
dankzij de trots die spoormensen voelen voor hun sector en de bereidheid die ze hebben om hun
kennis, vrije dagen en salaris te willen inzetten voor hun getroffen collega’s overzee”.

Terre des Hommes
NS zocht voor de herbouw van deze huizen samenwerking met de hulporganisatie Terre des
Hommes, vanwege haar ervaring en expertise in het gebied. Terre des Hommes was al direct na de
ramp, in samenwerking met haar lokale partnerorganisaties, gestart met noodhulpprojecten in Sri
Lanka, India, Indonesië en Thailand ter waarde van ruim 1,2 miljoen euro voor onder meer voedsel,
noodopvang en medische zorg. Het spoorhuizenproject sloot aan bij de omvangrijke
wederopbouwprojecten die Terre des Hommes al aan voorbereiden was. Voor dit project schakelde
Terre des Hommes haar lokale partner, de Small Fishermen Federation Lanka (SFFL), in. De
herbouwde spoorwoningen zijn van goede kwaliteit en bestrijken een gebied van 150 kilometer.
De meeste woningen zijn vorig jaar gebouwd, nadat de aan de nodige voorwaarden was voldaan
(bouwgrond, formaliteiten etc.). De laatste woningen worden naar verwachting eind november
opgeleverd. Om de lokale economie te stimuleren werden de bouwmaterialen voor de woningen
lokaal aangeschaft en kwamen de werknemers uit de plaatselijke gemeenschap. Naast de
organisatie droeg Terre des Homme bijna 1/3 van de bouwkosten. Minister van Ardenne over dit
project: “Wij moedigen zo’n samenwerking tussen het publieke en het private erg aan. Wil je
ontwikkelingssamenwerking goed invullen, dan heb je het enthousiasme van burgers en
initiatieven van bedrijven nodig”.

Andere projecten
Naast herbouw van de huizen zijn nog een aantal andere projecten uitgevoerd. Zo is er op verzoek
van de Sri Lankese Spoorwegen hulp geboden bij de herstart van de productie van betonnen
dwarsliggers voor het spoor. Daartoe moest eerst een bestaande betonfabriek worden gereviseerd.
Deze dwarsliggers zijn dringend noodzakelijk voor verbetering van de kwaliteit van de
infrastructuur. Naar verwachting herstart productie rond de jaarwisseling.

Ook werd er voorzien in een tijdelijk pensioensysteem voor nabestaanden van kostwinners in dienst
van de spoorwegen (juni 2005 – juni 2006) en is er hulp geboden bij het opstellen van een rampen
management plan voor Sri Lanka Railways. Verder wordt er een station aan de spoorlijn langs de
kust herbouwd naast diverse kleine projecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen