Sloelijn later klaar

De vondst van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zorgt voor vertraging bij de bouw van de nieuwe Sloelijn. In eerste instantie zou de nieuwe goederenspoorlijn eind 2007 klaar zijn; de nieuwe einddatum is nu vastgesteld op medio 2008.

Door de onvoorziene vondsten moest extra onderzoek gedaan worden om alle risico’s uit te sluiten. Dit onderzoek loopt nog bij het noordelijk deel van het te bouwen viaduct over de A58, terwijl dit al in september 2006 klaar had moeten zijn. Daarna zouden de werkzaamheden aan de toeritten en vervolgens de aanleg van het zuidelijke deel van het viaduct beginnen. Inmiddels is echter besloten om ook bij de toeritten en bij het zuidelijk deel van het viaduct nog onderzoek naar explosieven te doen. Hierdoor is de einddatum van eind 2007 niet langer haalbaar. Door de vertraging wordt ook de A58 langer dan voorzien omgeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sloelijn