Tijdelijke aanpassingen dienstregeling 2007

Tijdelijke aanpassingen nieuwe dienstregeling 2007
tussen Utrecht en Amsterdam

Utrecht – ProRail heeft NS 2006-08-15 in kennis gesteld over de latere oplevering van de uitbreiding van
twee naar vier sporen tussen Utrecht en Amsterdam. Die zou op 10 december 2006 in gebruik
worden genomen als de nieuwe NS-dienstregeling van start gaat. De reizigers op dit traject
kunnen daardoor pas vanaf april 2007 profiteren van de viersporigheid.
NS is teleurgesteld,
maar kan tijdig adequate maatregelen nemen.

NS gaat tijdelijke aanpassingen doorvoeren in de dienstregeling op dit traject. NS biedt de
treinreizigers tot april 2007 hetzelfde aantal treinen als in 2006. Vanaf april 2007 voert NS tussen
Utrecht en Amsterdam de volledige treindienst over vier sporen uit. Dan wordt ook het nieuwe
station Utrecht Zuilen in gebruik genomen.

NS werkt de komende tijd de tijdelijke dienstregeling op dit traject verder uit en streeft ernaar om de
treinreizigers gegeven de omstandigheden de best mogelijk oplossing aan te bieden. NS bespreekt
dit met de consumentenorganisaties in het LOCOV.

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd
en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor in
Nederland. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen,
bijdragen aan de sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en zorgen voor schone treinen en stations.
NS verzorgt in Nederland dagelijks met zo’n 5.000 treinritten het vervoer van bijna 1,1 miljoen reizigers. Daarvoor zijn
2800 rijtuigen met 240.000 zitplaatsen beschikbaar. In Nederland beheert NS 371 stations. In het Verenigd Koninkrijk
exploiteert dochterbedrijf NedRailways samen met haar Britse partner Serco twee vervoerconcessies: Mersey Rail
rondom Liverpool en Northern Rail in het noorden van Engeland. Bijna 25.000 NS medewerkers verzorgen de
dienstverlening aan de klanten.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Het beheer van de infrastructuur (rails, seinen, bovenleiding,
etc.) en de railverkeersleiding zijn taken van ProRail.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen