Trendanalyse 2005: Spoorwegsysteem Nederland veilig

Den Haag – Het spoorwegsysteem in Nederland is veilig. Dit blijkt uit de trendanalyse over 2005 die minister Karla Peijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De analyse wordt jaarlijks opgesteld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat en heeft betrekking op de staat van de spoorwegveiligheid van het afgelopen kalenderjaar.

In 2005 zijn geen reizigers omgekomen als gevolg van een aan het spoorverkeer gerelateerd ongeval. Wel vielen vorig jaar 126 gewonden, waarvan zeven zwaar. Dit is nog steeds aanmerkelijk hoger dan de doelstelling van maximaal 51 per jaar. Waar in het verleden de meeste gewonden vielen bij het in- en uitstappen van de treinen, gebeurt dit de laatste jaren met name in de trein.

Voor baanwerkers en rangeerders is – gezien het risico dat hun vak met zich meebrengt – het Normenkader Veilig Werken in werking getreden. Ook blijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat in 2006 inspecties uitvoeren op de bij baanwerkzaamheden geldende veiligheidsmaatregelen. ‘Ik heb er vertrouwen in dat de acties die zijn ingezet een krachtige en blijvende impuls geven aan het permanent verbeteren van de veiligheid bij baanwerkzaamheden’, schrijft Peijs hierover. In 2005 zijn geen baanwerkers en rangeerders om het leven gekomen als gevolg van ongevallen bij het uitvoeren van hun werk.

Naast reizigers en baanwerkers en rangeerders gaat de trendanalyse ook in op de veiligheid van spoorwegovergangen. In 2005 vonden 71 aanrijdingen plaats op overwegen en kwamen in totaal achttien weggebruikers om het leven. Het vijfjaarlijks gemiddelde van doden bij overwegen vertoont al sinds 1999 een dalende lijn en heeft zich in 2005 doorgezet.

Eén van de doelen van dit onderzoek is het tijdig signaleren van trendmatige veranderingen in de statistieken van de spoorveiligheid, zodat het beleid hieraan kan worden aangepast. Het is de vijfde keer dat de Tweede Kamer de trendanalyse in deze vorm ontvangt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat