Laatste stappen op weg naar NSdienstregeling

Utrecht – In maart 2006 heeft NS de basis voor een nieuwe dienstregeling voor de periode 2007-2009
vastgesteld. In de afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van duizenden details.
Uiteindelijk is nu voor alle trajecten ook de dienstregeling opgesteld voor de spitsuren, de
avonden, de weekenddagen en de vakantieperioden inclusief de eerste en de laatste ritten
van de dag. Met deze detailuitwerking speelt NS – zoals gebruikelijk – in op de vraag naar
vervoer die op de verschillende momenten van dagen, weken en het jaar sterk wisselt. NS
heeft de afgelopen maanden tevens aangegrepen om de dienstregeling op vele punten – in
nauw overleg met partijen – nog verder te verfijnen en te verbeteren, waardoor op specifieke
behoeften en wensen kon worden ingespeeld.

De Nederlandse spoorsector (NS, ProRail en de goederenvervoerders) wil vanaf 2007 een geheel
andere dienstregeling invoeren. Op het drukbereden Nederlandse spoorwegnet biedt het huidige
model – waarvan het basispatroon teruggaat tot 1970 – geen mogelijkheden meer om verdere groei
van het aantal reizigers en de hoeveelheid vervoerde goederen te verwerken of de betrouwbaarheid
van de dienstverlening te verbeteren. Vanaf 2007 gaan de Betuweroute, de Hogesnelheidslijn en de
spoorverdubbeling tussen Utrecht en Amsterdam Bijlmer nieuwe mogelijkheden bieden. Tot 2009
worden stapsgewijs veranderingen doorgevoerd met als doel: vaker, betrouwbaarder en sneller reizen
voor een groeiend aantal treinreizigers. Op veel lijnen rijden voortaan 4 Intercity’s en 4
Sprinters/stoptreinen per uur. Er worden maar liefst 6 nieuwe stations geopend. Er komen dagelijks
200 treinritten bij. Daarnaast krijgt het goederenvervoer over de rails de ruimte om met 30% te
groeien.

In januari 2006 heeft NS de basis van de dienstregeling, het ‘uurpatroon’, gepresenteerd.
Hieraan is een periode van bijna twee jaar overleg met regionale en lokale overheden en
consumentenorganisaties voorafgegaan. Daarna zijn nog meer dan veertig verbeteringen
doorgevoerd. Eind maart 2006 is het uurpatroon vastgesteld, met instemming van het ministerie van V&W.
Nu is de dienstregeling tot in detail uitgewerkt voor de verschillende uren en dagen en voor de
vakantieperioden.

Het aantal mensen dat van de trein gebruik wil maken wisselt sterk. Zo reist nog geen 10% van de
ruim 1 miljoen reizigers op werkdagen na 20uur, is het aantal reizigers op zondagen de helft van
doordeweeks en daalt in vakantieperioden het aantal reizigers met 30%. In de spitsuren is er
kortstondig een enorme stijging van de vraag naar treinvervoer. Zoals ieder jaar gebruikelijk past NS
het aanbod hierop aan. Daarom rijden er in de spitsuren niet alleen méér treinen, maar zijn ze ook veel
langer. En in de stille uren rijden er minder en kortere treinen.
Details van de belangrijkste veranderingen zijn opgenomen in de bijlage onderaan deze persinformatie.

Ook in deze uitwerking van de dienstregeling blijven de uitgangspunten voor betere dienstverlening
aan de treinreizigers overeind: de snelheid en betrouwbaarheid van het reizen nemen toe en het
aantal reizen dat zonder overstap gemaakt wordt (73%) blijft gelijk. Alle belangrijke plaatsen en
landsdelen zijn 7 dagen per week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat minstens 2x per uur
rechtstreeks per Intercity verbonden met de Randstad. (Met uitzondering van Zeeland; NS wil graag de
Intercitydienst naar Vlissingen verdubbelen tot 2x per uur en overlegt met de provincie over de
optimale keuze.)

Over de HSL gaan vanaf 2007 successievelijk méér treinen rijden die zorgen voor spectaculaire
verkorting van reistijden.

De nieuwe dienstregeling draagt er in belangrijke mate aan bij dat de forse groei van het aantal
treinreizigers voort kan gaan.

NS heeft de uitgewerkte voorstellen voor de dienstregeling 2007 ter advisering voorgelegd aan de
consumentenorganisaties, verenigd in het LOCOV.

NS zal tot december 2006 veel inspanningen doen om de nieuwe dienstregeling in alle opzichten tot een
succes te maken. Met een grote campagne en heel veel reisinformatiemiddelen zal NS alle klanten
tijdig voorzien van de juiste informatie over de nieuwe tijden en reismogelijkheden.

Bijlage: overzicht van belangrijke verbeteringen en aanpassingen

Nieuwe stations die in december 2006 geopend worden:

 • Apeldoorn Osseveld en Twello (tussen Apeldoorn en Deventer)
 • Apeldoorn De Maten en Voorst-Empe (tussen Apeldoorn en Zutphen)
 • Utrecht Zuilen (tussen Utrecht C en Breukelen)
 • Helmond Brandevoort (tussen Eindhoven en Helmond)

Tot 2009 zullen nog minstens 3 nieuwe stations geopend worden. Daarnaast vindt overleg
plaats met regionale overheden over het toevoegen van nog meer stations. De nieuwe opzet
van de dienstregeling houdt daar al rekening mee.

Belangrijke verbeteringen vanuit de oorspronkelijke voorstellen:

 • Andere opzet van de dienstregeling tussen Zutphen en Apeldoorn voor betere aansluitingen
 • In de spitsuren gaan de Intercity’s Nijmegen – Den Haag 2x per uur stoppen in Elst
 • Twee spitsuurtreinen toegevoegd tussen Schiphol en Lelystad
 • Betere aansluitingen in o.a Haarlem, Weesp, Schiedam, Roermond, Sittard, Nijmegen, Eindhoven en Venlo.
 • Extra Sprinters Haarlem – Zandvoort in de zomermaanden.

Nieuwe uitbreidingen van het aanbod in de spitsuren

 • Twee keer per uur een Sprinter Utrecht – Veenendaal Centrum. Samen met de Sprinter Utrecht – Rhenen krijgen reizigers op de stations tussen Utrecht en
  Veenendaal in de spitsuren in beide richtingen vier reismogelijkheden per uur
 • De Stoptrein Almelo – Deventer wordt verlengd naar Apeldoorn, voor het
  bedienen van de nieuwe stations Twello en Apeldoorn Osseveld. In de spitsuren
  gaat deze stoptrein ieder half uur rijden

Enkele aanpassingen treinverkeer in de stillere uren (avond, weekend):

 • Intercity Eindhoven – Utrecht – Schiphol (2x per uur) rijdt voortaan ook in de
  weekeinden en gaat stoppen in Amsterdam Bijlmer.
 • Intercity Haarlem – Alkmaar – Hoorn rijdt ook op zondag 2x per uur.
 • Sprinter Rotterdam Centraal – Gouda – Breukelen – Amsterdam Centraal rijdt
  voortaan ook ’s avonds na 19 uur 2x per uur.
 • Sprinter Utrecht – Amersfoort rijdt voortaan ook ’s avonds en in de weekeinden
  2x per uur.
 • Sprinter Amsterdam C – Uitgeest rijdt ’s avonds en op zondag 2x per uur door
  naar Alkmaar; Intercity uit Maastricht/Heerlen rijdt 2x per uur tot Amsterdam C.
 • Sprinter Amsterdam C- Almere rijdt ’s avond en op zondag 2x per uur door naar
  Lelystad in plaats van Intercity.
 • Intercity Rotterdam C – Amersfoort en Den Haag C – Arnhem vervalt ’s avonds
  en op zondagochtend. Op alle trajecten blijft altijd minstens 2x per uur een
  Intercity rijden.
 • Sprinter Den Haag C – Utrecht rijdt alle dagen en uren van de week 2x per uur.
 • Tussen Den Haag C en Gouda Goverwelle rijden maandag t/m vrijdag tot begin
  van de avond 4 Sprinters per uur.
 • Verder blijven de aanpassingen in de stille uren grotendeels vergelijkbaar met de huidige
  dienstregeling.

Vakantiedienstregeling
Er is voortaan in de vakantieperioden – wanneer het aantal reizigers met 30% daalt – geen
aangepaste dienstregeling meer op de trajecten Leiden C – Utrecht C en Utrecht C –
Geldermalsen.
De in de dienstregeling 2007 nieuw toegevoegde Sprinter-diensten Utrecht C – Veenendaal C
en (Breda-) Tilburg – ’s-Hertogenbosch zullen in de vakantieperioden niet rijden. Op beide
trajecten betekent dit dan 2x per uur een trein in plaats van 4x per uur.
Verder blijft de vakantiedienstregeling van toepassing op dezelfde trajecten als in 2006.

Eerste en laatste ritten van de dag
Voor alle trajecten is voor alle dagen van de week vastgesteld wanneer de eerste en de
laatste treinen rijden. De meest opvallende verbetering hierbij is dat in veel gevallen de eerste
ritten uit de regio naar de Randstad vervroegd zijn terwijl de terugreis vanuit de Randstad
later gemaakt kan worden dan nu. Dit betreft onder andere Intercity’s tussen de Randstad en
Breda, Arnhem, Eindhoven en Heerlen.

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd
en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor in
Nederland. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen,
bijdragen aan de sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en zorgen voor schone treinen en stations.
NS verzorgt in Nederland dagelijks met zo’n 5.000 treinritten het vervoer van ruim 1 miljoen reizigers. Daarvoor zijn
2800 rijtuigen met 240.000 zitplaatsen beschikbaar. In Nederland beheert NS 371 stations. In het Verenigd Koninkrijk
exploiteert dochterbedrijf NedRailways samen met haar Britse partner Serco twee vervoerconcessies: Mersey Rail
rondom Liverpool en Northern Rail in het noorden van Engeland. Bijna 25.000 NS medewerkers verzorgen de
dienstverlening aan de klanten.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Het beheer van de infrastructuur (rails, seinen, bovenleiding,
etc.) en de railverkeersleiding zijn taken van ProRail.
De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen