ProRail: geen illegale werkzaamheden Budel – Weert

Berichtgeving gemeente Weert onjuist en onnodig grievend

Op donderdagmorgen 15 juni 2006 heeft het college van B&W van de gemeente Weert een persbericht verzonden waarin wordt gesteld dat ProRail op het traject Budel-Weert onderhoudswerkzaamheden zonder vergunning uitgevoerd zou hebben. Deze bewering is bewijsbaar onjuist en voor ProRail onnodig grievend.

De gemeente Weert heeft, voorafgaand aan het verzenden van het persbericht, geen contact gezocht met ProRail om de feiten te controleren. ProRail heeft naar aanleiding van het persbericht zelf contact met de gemeente opgenomen om de gronden voor deze bewering te vernemen. Via een journalist nota bene, is ProRail op de hoogte gesteld van de locaties waar zou zijn gewerkt. ProRail vindt dit voor een gemeente een zeer onfatsoenlijke gang van zaken en heeft onverwijld gepoogd de Burgermeester van Weert hiervan op de hoogte te brengen.

Omdat ProRail de beweringen aantoonbaar kan weerleggen, nodigt ProRail de pers uit om vandaag (donderdag 15 juni) om 12:00 uur op de Trancheweg in Weert aanwezig te zijn voor een inspectie van het spoor.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail