Meer belangstelling voor railsector onder studenten

Hoofddorp – De Commissie Rootliep – ingesteld door Railforum – kijkt tevreden terug op het eerste jaar. In het studiejaar 2005-2006 ontvingen een tiental studenten via de Commissie een aanmoedigingsprijs van € 1000. Zij zijn nu afgestudeerd aan universiteit of HBO en schreven een scriptie over een railgerelateerd onderwerp. Het merendeel van hen is inmiddels werkzaam in de railsector. Daarmee voldoet de Commissie aan het gestelde doel, jonge mensen meer geïnteresseerd krijgen om in de railsector aan het werk te gaan.

De studenten zijn enthousiast over de kansen die ze kregen dankzij de contacten met de stagebegeleiders die werkzaam zijn bij de leden van Railforum en de begeleiding door de bureaumedewerkers van het kennisplatform. De aanmoedigingsprijs van € 1000 viel in goede aarde, maar de contacten in het netwerk van Railforum werden als nog waardevoller ervaren. Om diezelfde reden blijven veel studenten actief binnen Railforum als Jonge Veranderaar, het netwerk van jonge mensen werkzaam in de railsector.

Voor het komende studiejaar noemt de Commissie als belangrijkste thema’s: verbeteren maatschappelijke kosten-batenanalyses, milieu en duurzaamheid, innovatie op grensvlakken, doelgroepenbenadering in vervoer, balans service, safety en security en treinbeveiliging ERMTS en nieuwe mogelijkheden met Galileo. Studenten zijn van harte uitgenodigd om af te studeren met één van deze onderwerpen en komen daarmee in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs, de begeleiding en toegang tot het netwerk.

Railforum heeft indertijd de Commissie Rootliep ingesteld als afscheidscadeau voor haar voorzitter Henk Rootliep. De Commissie beloont jaarlijks een aantal studenten met een aanmoedigingsprijs als zij een afstudeeronderzoek doen met een railgerelateerd onderwerp. Leden van de Commissie zijn – naast voorzitter Henk Rootliep (voormalig Nedlloyd) – de heren Gilissen (KIVI NIRIA), Hillege (voormalig Grontmij), Paauwe (Transumo), Smits (Havenbedrijf Rotterdam) en Veenman (NS). Het secretariaat wordt gevoerd door Railforum.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Railforum Nederland