Akkoord over goederencorridor met hoge capaciteit

Brussel, België – De Franse, Belgische, Luxemburgse en Zwitserse ministers van vervoer hebben 2006-06-09 in aanwezigheid van de heer Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie bevoegd voor vervoer, een intentieverklaring ondertekend over de realisatie van een interoperabele ERTMS-corridor voor goederenvervoer per spoor tussen Antwerpen, Basel en Lyon.

De heer Barrot herhaalde bij deze gelegenheid “dat de spoorwegsignalisatie dankzij het Europese ERTMS-systeem het digitale tijdperk binnentreedt. ERTMS zal zorgen voor een vlotter treinverkeer en betere prestaties van het goederenvervoer“. Voorts benadrukte hij dat “het om een belangrijk industrieel project gaat in een hoogtechnologische sector waarin de Europese industrie op wereldschaal een leidende rol speelt”.

In het kader van de werkzaamheden van de heer Karel Vinck, Europees coördinator voor de invoering van het interoperabele signaleringssysteem ERMTS, hebben de ministers van vervoer van de landen langs de corridor Antwerpen-Basel-Lyon een tijdsschema opgesteld voor de uitvoering van het project. De planning loopt van 2008 tot 2018, maar het grootste deel van de corridor zal in 2015 reeds zijn uitgerust met ERTMS.

De ondertekening van de intentieverklaring voor de corridor Antwerpen-Basel-Lyon volgt op een gelijksoortig initiatief voor de corridor Rotterdam-Genua in maart 2006. Door de invoering van ERTMS kunnen de twintig verschillende en onderling niet compatibele nationale seinsystemen, die bovendien vaak verouderd zijn, worden vervangen door één modern en interoperabel systeem.

Meer informatie :
IP/05/321 (17/3/2005) ERTMS: a major European project for the rail networks
ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/ertms_en.htm

http://www.ertms.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie