Meer spoorcapaciteit eerste kwartaal 2006

Utrecht – Door een combinatie van sneller herstel en afname van storingen in het eerste kwartaal van 2006 had ProRail 12% minder storingsuren dan de vergelijkbare periode in 2005. In totaal nam de spoorcapaciteit met bijna 400 uur toe.

Storingen die aan ProRail worden toegerekend bestaan niet alleen uit infradefecten maar ook uit aanrijdingen met wegverkeer, vandalisme en storingen veroorzaakt door slechte weersomstandigheden.

Om beter te weten welke storingen de spoorinfrastructuur treffen, is ProRail vanaf 1 januari 2006 begonnen met een nieuw monitoringsysteem voor het meten van storingen. Het nieuwe systeem wordt fasegewijs in 2006 ingevoerd en veroorzaakt een trendbreuk in de registratie. De nieuwe methode meet meer storingen zodat deze voor het vergelijk met de oude cijfers met ongeveer 20% moeten worden gecorrigeerd. Op www.prorail.nl/ProRail/Bedrijfsinformatie/Nieuws/Meer+spoorcapaciteit+eerste+kwartaal+2006.htm
vindt u de meest relevante tabellen met een korte toelichting.

Kijk voor meer informatie ook op www.prorail.nl/ProRail/Prestaties/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail