ProRail houdt campingcampagne over gevaren spoor

ProRail houdt campingcampagne om vakantiegangers bij het spoor weg te houden

Utrecht – ProRail heeft deze week 678 campings, vakantieparken, jeugdherbergen, recreatieparken en kampeerboerderijen benaderd die binnen een straal van 1500 meter van het spoor liggen. Deze bedrijven ontvangen voorlichtingsmateriaal over de gevaren van het spoor. Hiermee streeft ProRail naar een afname van onverantwoord en gevaarlijk gedrag op en rond het spoor.

Naar schatting tien procent van alle vertragingen in het treinverkeer wordt veroorzaakt door vandalisme en onverantwoord gedrag, zoals spoorlopen. Dat levert levensgevaarlijke situaties op. Bovendien is het verboden. Het voorlichtingsmateriaal bestaat uit flyers en posters. ProRail vraagt campingeigenaren om gasten met het voorlichtingsmateriaal te attenderen op de risico’s van het spoor.

16 procent minder incidenten door maatregelen
Deze campingcampagne maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen om aanrijdingen op het spoor te voorkomen. ProRail wil hiermee de veiligheid vergroten en het aantal vertragingen voor het treinverkeer verder terugdringen. Het afgelopen voorjaar hebben 4000 basisscholen in Nederland informatiemateriaal ontvangen over de gevaren van spelen bij het spoor en is een lespakket ontwikkeld voor middelbare scholen. Verder stuurt ProRail brieven naar omwonenden en bedrijven die dicht bij het spoor zijn gevestigd. Ook plaatst ProRail hekken om het spoor af te schermen van de openbare weg. Toezichthouders controleren op spoorlopers en vandalen. De maatregelen leverden tot nog toe een vermindering van 16 procent van het aantal incidenten op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail