Minister houdt vast aan inspraak Zuiderzeelijn

Den Haag – De inspraak op de Structuurvisie Zuiderzeelijn en op het voornemen van het kabinet geen Zuiderzeelijn aan te leggen start op 27 april 2006. Minister Peijs (Verkeer) schrijft dat mede namens de minister van VROM en de staatssecretaris van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding hiervoor was een verzoek aan de minister van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat de inspraak op de Structuurvisie Zuiderzeelijn niet nu te starten. De Kamercommissie vreesde dat daarmee onomkeerbare stappen gezet zouden worden.

Minister Peijs antwoordt de Kamer dat naast een juridische plicht, inspraak een belangrijk onderdeel uitmaakt van een zorgvuldig proces met betrokken partijen en bijdraagt aan transparantie en professioneel handelen. De inspraak op de Structuurvisie Zuiderzeelijn start op 27 april 2006 en duurt tot en met 7 juni 2006.

Meer informatie:
Brief aan de Tweede Kamer: ‘br.199. Procedure Structuurvisie Zuiderzeelijn’ van 21 april 2006
Wettelijke inspraak Structuurvisie Zuiderzeelijn op www.zuiderzeelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn