Akkoord exploitatie Betuweroute

Utrecht – ProRail en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam willen gezamenlijk de exploitatie van de Betuweroute gaan doen. Om de Betuweroute op een commerciële manier te exploiteren hebben de bedrijven een nieuw akkoord gesloten. Kern van het akkoord is het opzetten van een joint venture voor de komende vijf jaar. In het nieuwe bedrijf (BREM, BetuweRoute Exploitatie Maatschappij) zullen de participanten ten volle hun markt- en logistieke kennis, kunde en ervaring inzetten om de exploitatie zo succesvol mogelijk te maken. De Havenbedrijven nemen voor 50% deel als aandeelhouder in het nieuwe bedrijf, ProRail voor de andere 50%.

De drie directeuren van de deelnemende bedrijven Hans Smits, Hans Gerson en Bert Klerk beklemtonen de gezamenlijkheid van de BREM. “Bij deze joint venture ligt de nadruk op het feit dat we samen van de Betuweroute een logistiek en commercieel succes willen maken. De weg naar het akkoord was niet gemakkelijk maar we zijn tevreden over het bereikte resultaat en vastbesloten de komende vijf jaar de Betuweroute tot een succes te maken”.

Eveneens is afgesproken dat ProRail en de havenbedrijven actief op zoek gaan naar commerciële partners die bereid en in staat zijn de rol van de havenbedrijven te versterken of deels over te nemen. De havenbedrijven willen daartoe ook hun aandeel van 35% (Rotterdam) c.q. 15% (Amsterdam) binnen afzienbare tijd terugbrengen tot ieder 5%. De andere 40% van de BREM kan dan in handen van één of meer commerciële bedrijven komen. Vergeleken met het eerdere exploitatieplan vergroot Havenbedrijf Rotterdam zijn financiële investering tot maximaal € 10 miljoen en Haven Amsterdam tot maximaal € 3 miljoen.

Partijen hebben afgesproken de komende vijf jaar uit te gaan van de tarieven die onlangs door de Minister van Verkeer en Waterstaat zijn voorgesteld voor het spoorgoederenvervoer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail