Provincie trekker in Netwerkanalyse Brabantstad

s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant, het SRE, de B5 gemeenten, het Ministerie van V&W, NS en Prorail werken gezamenlijk aan een studie om de te verwachten verkeers- en vervoersproblemen in Brabantstad het hoofd te bieden. Deze netwerkanalyse dient te worden opgesteld in het kader van de nota mobiliteit.

Het resultaat zal een bestuurlijk advies zijn aan de minister van V&W over een integraal maatregelenpakket om Brabantstad in de toekomst bereikbaar te houden zodat de ruimtelijke economische ambities tot na 2020 kunnen worden verwezenlijkt.

Het eindresultaat van de analyse moet medio 2006 beschikbaar zijn. De tussentijdse resultaten worden vastgesteld door de stuurgroep NWA Brabantstad bestaande uit gedeputeerde Janse de Jonge, de wethouders van de B5, de heer Smetsers van het SRE en de heer Diris, HID van Rijkswaterstaat.

Het ministerie van V&W stelt voor de netwerkanalyse €50.000 beschikbaar. De provincie Noord-Brabant en SRE ieder €25.000.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant