Provincies betrokken bij beoordeling dienstregeling NS

Den Haag – Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat weegt de reacties van de provincies en het IPO op de dienstregeling 2007 van de NS zwaar mee bij haar beoordeling. Zij heeft dat onder druk van de Kamer toegezegd in het algemeen overleg van 23 februari 2006 over het vervoerplan 2006 en de dienstregeling 2007.

De fracties bekritiseerden de langere reistijden in de nieuwe dienstregeling tussen de Randstad en de provincies daarbuiten. Ook tegen de mindere bediening van een aantal stations en zelfs sluiting maakte de Kamer bezwaar. Er was zorg over de verslechtering van overstaprelaties en de ketengedachte uit de Nota Mobiliteit werd gemist. Ook bestond twijfel over berekeningen die NS gebruikt als grondslag voor bepaling van frequenties en bediening van stations. Bovendien vroeg de Kamer om goed overleg tussen NS en de decentrale overheden zodat hun inbreng weldegelijk invloed heeft op de dienstregeling.

De staatssecretaris wacht alle adviezen van de consumentenorganisaties en van de regio’s af. Daarna overlegt zij met NS over aanpassing van de dienstregeling 2007. Duidelijk is al wel dat zij die op onderdelen onaanvaardbaar vindt. “Het is niet goed genoeg.” De Kamer beraadt zich nu over moties om de staatssecretaris te steunen in haar onderhandelingen met NS.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)