Amsterdam: tegenvallers en meevallers Noord-Zuidlijn

Amsterdam – Uit de nieuwste financiële prognose 2012 van de Noord/Zuidlijn blijkt dat er ook in 2005 financiële tegenvallers en meevallers te melden waren. Meevallers zijn er vooral door gunstige aanbestedingen en een verwachte hogere opbrengst van de parkeergarage. Tegenvallers zijn vooral de hogere bouwkosten bij het Centraal Station en bij de stations in de binnenstad en de hogere organisatiekosten.

Het eindresultaat (saldo van mee- en tegenvallers) is een lichte stijging van de verwachte kosten van de lijn met 14,7 miljoen euro. Dat is iets minder dan 1% van de totale bouwsom. Daarmee komt de prognose van de totale overschrijding sinds het bouwbesluit van 2002 op ongeveer 7% van het totaal. De financiële prognose is gisteren (dinsdag 28 februari) in het college van B&W vastgesteld. Ook is het college akkoord gegaan met extra investeringen van 4 miljoen euro voor de veiligheid van de metrolijn naar aanleiding van het akkoord met De Bovengrondse.

Wethouder Mark van der Horst (Verkeer en Vervoer): “De nieuwe prognose 2012 bevat weinig verrassingen. Na drie jaar bouwen hebben we net als in vorige jaren mee- en tegenvallers te melden. De bouw van de Noord/Zuidlijn blijft een van de meest ingewikkelde infrastructurele projecten ter wereld. Er wordt in het oudste en drukste deel van de stad gewerkt en veel technieken worden voor het eerst gebruikt. Het is dus niet gek dat er tegenvallers zijn, maar het saldo van de mee- en tegenvallers valt mee. Om de kosten voor de komende jaren te beperken willen we vooral de organisatiekosten drukken en een eind maken aan de discussies met aannemers.”

Bouwkosten
Bij de bouwkosten is er tegenslag in het werk op het Centraal Station en bij stations in de binnenstad. De werkzaamheden onder het CS zijn technisch complex en duren langer dan verwacht. De opleveringsdatum van de Noord/Zuidlijn wordt een half jaar vertraagd, zoals eind vorig jaar al is gemeld, en staat nu op juli 2012.
Ook de bouw van de stations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan loopt nog niet naar wens door de complexe organisatie met veel gespecialiseerde onderaannemers. Daartegenover staan goede resultaten bij de bouw in Amsterdam-Noord en in ZuiderAmstel. Een gunstige bouwmarkt zorgde voor meevallers bij de aanbesteding van nieuw werk. Ook in 2006 wordt gerekend op een positief resultaat bij de komende aanbestedingen. Verder zijn er lagere kosten voor het herstel van de funderingen en casco’s in de panden langs de lijn.

Organisatiekosten
Bij de organisatiekosten (VAT-kosten: voorbereiding, advies en toezicht) wordt gerekend met een stijging als gevolg van de adviezen van de Commissie Sorgdrager. De organisatie is op het gebied van risico-analyse en kostenbewaking versterkt om meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling. Dat vertaalt zich in een hogere overhead. Ook de uitloop van het project heeft hogere organisatiekosten als gevolg.

Inkomsten
Bij de inkomsten is gerekend met een hogere opbrengst voor de parkeergarage op het Rokin als gevolg van een waardeberekening door bureau Goudappel Coffeng.
Risico’s en kansen

Evenals in voorgaande jaren is ook een berekening gemaakt van de risico’s en kansen in het project. De toepassing van een nieuwe methode voor risicoanalyse leidt tot een stijging van de geïnventariseerde bouwrisico’s, maar daartegenover staan ook kansen op meevallers en extra inkomsten in de toekomst. Het saldo van risico’s en kansen stijgt met 13,7 miljoen euro tot in totaal 77,2 miljoen euro.
Omdat bij de risicoberekening een bandbreedte wordt aangehouden is de gewenste omvang van het risicofonds tenminste 63 miljoen euro. Het risicofonds bedraagt momenteel 59,5 miljoen euro. Het college stelt voor om het risicofonds nu met 3,5 miljoen euro aan te vullen.

Mijlpalen

In de laatste maanden van 2005 kon opnieuw een aantal belangrijke momenten genoteerd worden:

  • Het gereedkomen van het oostelijk deel van het station Vijzelgracht. Nadat eerder in 2005 de diepwanden en het diepe groutstempel werden voltooid, kon de aannemer nog vóór het eind van 2005 het oostelijk deel van het dak van het station afronden. Het station Vijzelgracht is nu voor de helft klaar. De bouw van het westelijk deel start in maart 2006.
  • De tunnel van de Noord/Zuidlijn onder de Ring A10 kon ruim binnen het budget worden aanbesteed.
  • Het afzinken van het eerste caisson in het Damrak werd voltooid. Door de grond onder het caisson weg te spuiten en af te voeren kon de ‘betonnen doos’ in de laatste maanden van 2005 naar een diepte van 14 meter worden afgezonken. Tijdens het afzinken voerden de archeologen onder het caisson hun onderzoek uit. Een opmerkelijke vondst was een tabaksdoos met daarop het Amsterdamse stadswapen en de Amsterdamse skyline rond 1700, gezien vanaf het IJ. Een andere opvallende vondst was een tinnen insigne van het Schuttersgilde Sint Joris en de Draak uit 1450.
  • De gemeenteraad oordeelde positief over het plan ‘Versterking management Noord/Zuidlijn’ dat was opgesteld naar aanleiding van het rapport van de Commissie Sorgdrager.

2006
Dit jaar staat vooral in het teken van het werk aan de stations van de Noord/Zuidlijn. Op een aantal ondergrondse stations zal het dak worden geplaatst, waarna vanaf volgend jaar de grond ontgraven kan worden.
De werkzaamheden zullen zich dan grotendeels ondergronds afspelen. Verder zullen de tunneldelen die samen de metrotunnel onder IJ gaan vormen medio dit jaar uitvaren en tijdelijk in het Westelijk Havengebied worden geparkeerd.

Dekking
De rapportage is gisteren op uitnodiging van de wethouder besproken met de leden van de raadscommissie. De officiële behandeling van de rapportage is in de eerstvolgende commissievergadering na de verkiezingen. De dekking van het tekort wordt besproken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 in juni de Gemeenteraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam