Minder risicovolle roodseinpassages op spoor

Den Haag – Vorig jaar reden treinen 35 keer minder op een risicovolle manier door een roodsein dan in 2004. Dit meldde minister Peijs woensdagmiddag tijdens een debat met de Vaste commissie Verkeer en Waterstaat over spoorveiligheid. In totaal reden treinen vorig jaar 391 keer door een roodsein. Hiervan zijn er 249 keer risicovolle en 142 technische (niet-risicovolle) roodseinpassages. In 2004 was er sprake van 348 roodseinpassages, waarvan 284 niet-technische.

Daling risicovolle passages
Tot voor kort steeg het aantal risicovolle roodseinpassages (menselijke fout). Door maatregelen in de spoorsector zoals meer training van machinisten, verbetering van de zichtbaarheid van seinen, aanpassing van rijwegen en technische aanvullingen op het beveiligingssysteem ATB is het aantal risicovolle passages het afgelopen jaar afgenomen.

Technische passages
Het aantal passages waarbij de oorzaak te wijten is aan de techniek storingen zoals wissel-, sein- of stroomstoringen, is in 2005 gestegen naar 142 (64 in 2004). Deze stijging is te verklaren doordat de sector tegenwoordig als beleid heeft ook niet-risicovolle roodseinpassages te melden. Het risico op een ongeval bij een technische storing is echter nihil. Dit komt omdat bij een technische storing het stoplicht automatisch op rood ‘de veilige stand’ springt. De machinist stopt de trein en wordt vervolgens, indien de rijweg vrij is, door de verkeersleiding over de rijweg geloosd.

Om de toename van de roodseinpassages tegen te gaan en de veiligheid op het spoor te vergroten heeft minister Peijs € 50 miljoen vrijgemaakt om het ATB++ veiligheidssysteem in het spoornet in te voeren. Er zijn 1.000 punten ge├â┬»nventariseerd waarbij treinen die minder dan 40 km p/u rijden niet worden gesignaleerd door het gewone ATB-systeem. Door de invoering van ATB++ is het wel mogelijk en dat zal het aantal risicovolle passages drastisch verminderen. Prorail start eind 2006 met de invoering hiervan. ATB++ moet eind 2008 ingevoerd zijn.

Deze cijfers staan in een rapport van de werkgroep Prorail, Railion en NS dat de minister binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat