Veiligheid Betuweroute vereist deelname ProRail

Utrecht – Om de spoorveiligheid te kunnen garanderen, vindt spoorbeheerder ProRail deelname aan het samenwerkingsverband voor de exploitatie van de Betuweroute essentieel. Bert Klerk, voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail: “Het spoor is veilig, dat moet zo blijven. Bij de bouw van de Betuweroute is uitgegaan van één ongedeeld spoornet voor één beheerder. De Betuweroute is daarom volledig geïntegreerd in het bestaande spoornet. Dat is ingericht voor één verkeersleiding en één beheer- en onderhoudsorganisatie. Dat zijn rollen die nu aan ProRail zijn toebedeeld. Wat ons betreft moet de aandacht niet uitgaan naar de samenwerkende partners in het Consortium maar naar de ingewikkeldheid van de regelgeving waarmee het Consortium te maken krijgt.” Op 12 januari 2006 schreef de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ProRail, Roel in ’t Veld daarom al aan minister K. Peijs: ‘Ondanks de herhaaldelijk verstrekte argumentatie hebben wij de leiding van het ministerie er niet van weten te overtuigen dat de oplossing met twee concessies niet de best mogelijke is. Desondanks past het ProRail het primaat van de politiek voorrang te verlenen.’

Klerk vervolgt met: “Ons standpunt is dat wij altijd loyaal zijn aan onze opdrachtgever en financier, de Rijksoverheid. We waarschuwen de minister van Verkeer en Waterstaat wel voor de complexiteit die in de overeenkomsten voor de commerciële exploitatie van de Betuweroute ligt opgesloten. Er liggen nu werkbare uitgangspunten maar nog geen uitvoerbare en volledige set regels en afspraken. Vorig jaar heeft de Minister in de 2-e Kamer gesteld dat het zeker vier jaar zou duren om de Betuweroute contracteerbaar voor private partijen te krijgen. Op dringende wens van de Minister proberen we dat nu in ruim een jaar te doen. Of dat kan, weet nog niemand. Hoe voortvarend ik ook wil zijn. Ik moet namelijk telkens blijven toetsen aan de spoorveiligheid, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van het bestaande spoor.”

Het Recht
“De minister kiest uitdrukkelijk voor drie concessies. Daarmee wordt ondanks grote tijdsdruk een noviteit ingevoerd en ook een andere weg gekozen dan voor de HSL-Zuid. Of die concessies te maken zijn en waar ProRail nog tegenaan kan lopen, moet nog blijken. De ervaring met de concessie voor het bestaande spoornet leert dat het niet gemakkelijk is en lang kan duren”, aldus Klerk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail