Vervoerplan NS 2006 goedgekeurd door VenW

Utrecht
– Verdere groei en kwaliteitsverbetering
– Meer focus op tevreden klanten
Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd met het vervoerplan 2006 van NS. Het vervoerplan geeft voor de aspecten die in de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet zijn genoemd aan hoe de prestaties zich ontwikkelen, welke verbeteringen NS nastreeft en welke maatregelen hiervoor worden genomen. NS zal zich in 2006 richten op verdere groei en kwaliteitsverbetering en op het vergroten van de tevredenheid van de treinreizigers.

Het vervoerplan 2006 is tot stand gekomen na overleg met consumentenorganisaties en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast is onder meer ProRail geconsulteerd. Ervaringen met het – eerste – vervoerplan 2005 en uitgebreide analyses hebben geleid tot een bijstelling van de ambities en doelen. Daardoor liggen er voor 2006 wederom ambitieuze, maar realistische doelen. Vanuit deze basis kan en wil
NS de komende jaren stapsgewijs komen tot verdere verbetering van de prestaties ten dienste van de bereikbaarheid van Nederland.

Eind 2005 is er een externe toets uitgevoerd door het onderzoeksbureau Boston Consulting Group (BCG). In zijn rapport concludeert BCG: “dat vrijwel alle verbeteringsmaatregelen van NS uit het Vervoerplan 2005 op schema liggen en, voor zover te bepalen, een positief effect hebben gehad op de prestaties van NS”. De meeste prestaties van NS voldoen dan ook aan de doelstellingen uit Vervoerplan 2005. De aspecten ‘Reinheid’, ‘Sociale Veiligheid’ en ‘Kans op een zitplaats’ zijn op of boven de doelstelling en verbeterd ten opzichte van 2004. Bij het aspect ‘Op tijd rijden’ concludeert BCG dat een nieuwe vertrekprocedure van treinen heeft bijgedragen aan meer veiligheid, maar ook een negatieve invloed van 1,5% heeft gehad op de punctualiteit. Tegenwoordig mag een trein pas vertrekken als de deur van de conducteur gesloten is. Aangezien veiligheid bij NS voorop staat, zal deze nieuwe procedure gehandhaafd blijven.

Het percentage reizigers dat de kwaliteit van de dienstverlening beoordeelt met een 7 of hoger is in vier jaar tijd gestegen van 40 naar 67%. Bij de aanpak van verdere prestatieverbeteringen blijft de klant centraal staan. Inspanningen van NS zullen speciaal gericht zijn op het verbeteren van de prestaties die in 2005 zijn achtergebleven op het gebied van op tijd rijden en informatieverstrekking. Bovendien streeft NS naar een
reizigersgroei van 2 à 3% in 2006.

Voor een beter vervoersaanbod is in het spoorboekje 2006 een aantal belangrijke stappen gezet: nieuwe Intercitys’ Eindhoven – Schiphol via de ‘Utrechtboog’ en 5 nieuwe stations. De dienstregeling die vanaf 2007 voorzien is, bevat niet alleen verdere uitbreiding van het vervoersaanbod met nieuwe stations en 200 nieuwe treinritten, maar ook ruimte voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en het voorsorteren op toekomstige groei op het reeds drukbezette Nederlandse spoorwegnet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen NS Hoofdkantoor