Reactie CPB op analyse Ecorys

Den Haag – Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het Centraal Planbureau (CPB) een reactie gevraagd op het rapport: Probleemanalyse Zuiderzeelijn; Kwantitatieve analyse en onderbouwing, Ecorys, 28 november 2005. Dit rapport is een van de bouwstenen voor de ‘Structuurvisie Zuiderzeelijn.

Het economische onderzoeksbureau Ecorys heeft eind 2005 in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een kwantitatief ruimtelijk-economisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de probleemanalyse Zuiderzeelijn. De analyse is een van de vier rapporten die ten grondslag hebben gelegen aan het hoofdrapport: Probleemstelling Zuiderzeelijn. In het kader van onderzoek naar de huidige en toekomstige ruimtelijk-economische situatie in het gebied Schiphol – Almere – Groningen zijn deze analyses uitgevoerd en dragen bij aan de Structuurvisie Zuiderzeelijn.

Op 1 februari 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens de minister van VROM en de staatssecretaris van EZ, de Tweede Kamer geïnformeerd over de reactie van het CPB op de economische analyse van Ecorys.

Probleemanalyse Zuiderzeelijn, Kwantitatieve analyse en onderbouwing, Ecorys
CPB reactie op: Probleemanalyse Zuiderzeelijn (Ecorys, 28 november 2005)
Brief aan de Tweede Kamer: Aanvulling op Probleemanalyse Zuiderzeelijn vindt u op www.zuiderzeelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn