Treindienstregeling 2007: onvoldoende verbetering

Amersfoort – De consumentenorganisaties in het LOCOV zien in de dienstregelingplannen voor de periode 2007-2012 weinig terug van de ambities die de NS en ProRail enkele jaren geleden uitspraken voor een ‘kwaliteitssprong’ op het spoor, met aanmerkelijk hogere treinfrequenties. De voornaamste ‘oogst’ in de komende jaren is de hogesnelheidslijn, die – trager op gang komend dan gepland – aanzienlijk kortere reistijden zal bieden tussen Amsterdam, Rotterdam, Breda en Brussel, overigens tegen een nog onbekend tarief. Op het bestaande net gaan op enkele trajecten meer treinen rijden en tussen sommige stations ontstaat een snellere verbinding. Maar er zullen ook heel wat reizigers worden geconfronteerd met langere reistijden of vaker overstappen. De komst van de Betuweroute vertaalt zich niet in een beter aanbod voor de reizigers op het Brabantse spoor. Verder blijkt uit de cijfers dat de gemiddelde binnenlandse reiziger ondanks de komst van de hogesnelheidslijn niet sneller op z! ijn bestemming zal aankomen.

ANWB, Consumentenbond, CG-Raad, Fietsersbond, Samenwerkende Ouderenbonden CSO en Reizigersvereniging ROVER willen dat de belangrijkste knelpunten voor een ambitieuze verbetering van de kwaliteit van het spoorvervoer nog dit jaar in beeld worden gebracht, zodat deze zo spoedig mogelijk kunnen worden aangepakt. Ze hadden graag een kwaliteitssprong gezien in het aanbod voor de reizigers. Hoge frequenties op de stoptreinnetten rond de grote steden (ook buiten de Randstad) en op het interstedelijk netwerk maken het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker, evenals snelle en comfortabele verbindingen op de langere afstand. In de nieuwe opzet van de dienstregeling zijn maar weinig van zulke verbeteringen terug te vinden. Dit valt vooral toe schrijven aan knelpunten in de infrastructuur en aan de grenzen die zijn gesteld aan de bedrijfsmiddelen van de NS. Ook is de aandacht van NS en ProRail vooral gericht geweest op een dienstregeling die ongevoeliger is voor vertragingen. Aan dit doel wil de NS enkele rechtstreekse intercityverbindingen opofferen, zoals tussen Amsterdam Centraal en Noord- en Oost-Nederland (voortaan altijd overstappen in Amersfoort) en tussen Haarlem en Utrecht (overstappen in Amsterdam).

Een pluspunt in de nieuwe opzet is het streven naar regelmatige kwartierdiensten op trajecten waar viermaal per uur een trein rijdt, al is dit niet overal even goed gelukt. Positief is ook de opening van vijf tot elf nieuwe stations in de periode 2007-2010, evenals het bieden van enkele nieuwe rechtstreekse verbindingen, zoals Den Haag Centraal – Amsterdam Zuid, en het weer in ere herstellen van de verbinding Zandvoort – Amsterdam.

De nieuwe dienstregeling doet afbreuk aan de kwaliteit van het ‘merk’ Intercity. Dat komt doordat de NS de treinsoorten Sneltrein en Intercity samenvoegt. Op diverse trajecten zal de Intercity daardoor vaker gaan stoppen. Dit leidt ertoe, samen met het ‘oprekken’ van rijtijden ten behoeve van een betere punctualiteit, dat de treinreis op een aantal binnenlandse verbindingen trager wordt. Op diverse verbindingen kan de reistijdverlenging ten opzichte van de huidige dienstregeling tot meer dan 10 minuten oplopen. Het afschaffen van de Sneltrein heeft tevens tot gevolg dat reizigers op diverse verbindingen 30 tot soms meer dan 45 minuten in een Sprinter moeten zitten, terwijl dit treintype daar nu juist niet op wordt ingericht.

In de dienstregeling 2007 zal de NS nog meer dan de afgelopen jaren snijden in de treinfrequenties ’s avonds, op zaterdagmorgen vroeg en op zondagochtend, zowel in de Randstad als daarbuiten. Deze erosie van het spoorboekje vermindert de attractiviteit van het openbaar vervoer in de daluren en doet afbreuk aan de ‘transparantie’ van het treinaanbod, die de NS met de nieuwe dienstregelingopzet nu juist zei te willen verbeteren.

De consumentenorganisaties in het LOCOV brengen in februari 2006 hun advies uit aan de NS, pas daarna wordt de dienstregeling definitief vastgesteld. Met betrekking tot de plannen van High Speed Alliance voor 2007 zullen zij afzonderlijk adviseren op een later moment. De consumentenorganisaties verwachten van de NS ook nog de beloofde adviesaanvraag over de dienstregeling van de internationale treinen die niet onder HSA vallen. De NS denkt hier al ruim een half jaar over na, maar de tijd dringt.

Meer informatie
U vindt de Hoofdlijnen dienstregeling 2007, de Adviesaanvraag dienstregeling 2007 en de Uitwerking dienstregeling 2007 op www.rovernet.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER