Complex grondonderzoek succesvol uitgevoerd

Heerenveen – Ned Train BV wil op het NS-emplacement Oost-Watergraafsmeer in Amsterdam een nieuw grootschalig onderhoudsgebouw bouwen. Na eerdere succesvolle samenwerking besteedde Ned Train het grondonderzoek uit aan Oranjewoud.

Om de samenstelling van de grond te onderzoeken, waren 32 sonderingen nodig waarvan acht met kleefmeting.

Grondonderzoek bij het spoor is zeer complex door de aanwezigheid van wissels, bovenleidingen en ondergronds kabelnetwerk. Daarnaast vereist het project nauwkeurige afstemming tussen een groot aantal partijen waarbij ook een vergunningentraject doorlopen moet worden.

Oranjewoud ontzorgt

Oranjewoud ontzorgde het hele traject en regelde drie dagen achterelkaar de buitendienststelling voor een ander baanvak. Wiertsema & Partners verzorgden de sondeerwerkzaamheden met 22-tons sondeertrucks voorzien van rups. BAM Rail stond voor het spanningsloos maken van de bovenleidingen, Hollandspoorveiligheid hield zich bezig met de veiligheidsaspecten en Strukton verzorgde de aanwijzing van de aanwezige kabels & leidingen.

De werkzaamheden werden met succes binnen de planning afgerond. Met dit project bewijst Oranjewoud eens te meer dat het opdrachtgevers resultaatgericht kan ontzorgen in processen die technisch en organisatorisch complex zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.