Subsidie voor openbare railterminal in Venlo

Maastricht – Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend van € 793.734,– aan Gerli BV voor het realiseren van een openbare railterminal aan de Horsterweg in Venlo. Met de realisatie van deze terminal worden de mogelijkheden voor continentaal spoorvervoer richting Europa vanuit de regio Venlo vergroot. Dat betekent een versterking van het logistiek knooppunt Venlo.

Het past in het beleid van de Provincie Limburg om de groei van het goederenvervoer zo goed en efficiënt mogelijk te spreiden over alle modaliteiten weg, spoor en water, waarbij de nadruk ligt op een verschuiving naar spoor en binnenvaart, de zogenoemde modal shift.

De werkmaatschappij van Gerli BV, Cabooter Railcargo BV, zal de terminal gaan exploiteren.

Uit een onderzoek naar de mogelijkheden voor continentaal spoor door het projectbureau Incodelta (een samenwerkingsverband tussen de vier zuidelijke Provincies) is gebleken, dat er in de regio Venlo voldoende ladingpotentie is om een dergelijke voorziening te realiseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg