Aanvullend onderzoek treinongeval Amsterdam nodig

Den Haag – Het onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat naar de ontsporing van een trein in Amsterdam, op 15 augustus 2005, heeft geen hoofdoorzaak voor het ongeval opgeleverd. Er is aanvullend onderzoek nodig naar het gedrag van de trein in relatie met de infrastructuur voorafgaand aan de ontsporing. Dit onderzoek wordt onder meer uitgevoerd door NS.

Op maandagochtend 15 augustus 2005 ontspoorde om tien over negen een intercitytrein naar Haarlem aan de westzijde van het emplacement Amsterdam Centraal. Er vielen geen slachtoffers, maar de ontspoorde trein veroorzaakte zware schade aan materieel en infrastructuur. De herstelwerkzaamheden duurden tot vrijdagmiddag 19 augustus 2005.

Mede in het licht van de twee andere recente ontsporingen (op 6 en 10 juni 2005) op hetzelfde emplacement en de daardoor ontstane maatschappelijke onrust, is het los van het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de drie ongevallen wenselijk om het ontwerp ervan opnieuw te beoordelen. Over de wijze van beoordeling vindt overleg plaats tussen ProRail en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

In onderzoek van de Inspectie zijn wel een aantal achterliggende zaken vastgesteld. Ondermeer is gebleken dat de trein ten tijde van de ontsporing een te hoge snelheid had. De treinsnelheid bedroeg 39 km/u, terwijl ter plaatse ter voorkoming van slijtage aan de infrastructuur een limiet van 30 km/u gold voor dit type materieel.

Het Onderzoeksrapport RV05U0019 [pdf 2.4 MB] is te downloaden via www.ivw.nl