Superbus wordt zesde onderzoeksvariant Zuiderzeelijn

Den Haag – De Superbus wordt als volwaardige onderzoeksvariant uitgewerkt in de Structuurvisie Zuiderzeelijn. Dat meldt de minister van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij de Kamer informeert over de voortgang van de Structuurvisie Zuiderzeelijn. De Projectorganisatie Zuiderzeelijn heeft na onderzoek vastgesteld dat er voldoende aanleiding is om de Superbus als zesde onderzoeksvariant op te nemen in de Structuurvisie Zuiderzeelijn.

De Superbus is ontstaan vanuit een concept van de Technische Universiteit Delft. Het concept gaat uit van bussen die met een hoge snelheid (180 tot 250 km/u) kunnen rijden op aparte busbanen en met een normale snelheid op de bestaande wegen. Uitgangspunt daarbij is vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur. Afgelopen zomer zegde minister Peijs van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer toe te onderzoeken of de Superbus als alternatief in het kader van de Structuurvisie Zuiderzeelijn onderzocht kon worden.

De projectorganisatie heeft, in samenwerking met de TU Delft, de afgelopen periode zicht gekregen op een mogelijk toepassing van het Superbusconcept voor het project Zuiderzeelijn. Een consortium bestaande uit Connexxion, Volker Wessels en Evers Logistics Research is in het kader van de marktconsultatie nauw betrokken bij de verdere uitwerking gedurende de structuurvisie. Uit de eerste uitwerking van de TU Delft en het genoemde consortium komt naar voren dat het mogelijk is een invulling te geven aan de Superbus die is toegesneden op de Zuiderzeelijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn