Rapport werkgroep ProRail aangeboden

Den Haag – De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de heer Atsma (CDA), heeft op donderdag 1 december 2005 het eindrapport van de werkgroep ProRail in ontvangst genomen.

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 19 april 2005 besloten tot het instellen van een werkgroep uit haar midden. Deze werkgroep heeft als opdracht gekregen, onderzoek te doen om inzicht te verkrijgen in het functioneren van ProRail (de organisatie die in Nederland spoorwegen aanlegt, beheert en onderhoudt). Centraal in dit onderzoek staan thema’s als sturingsrelaties, financieringsstromen, de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede de geleverde prestaties.

De werkgroep heeft onder meer documenten verzameld en bestudeerd, werkbezoeken afgelegd en hoorzittingen georganiseerd.

De werkgroep is samengesteld uit de volgende leden:
– Dr. Y.J. van Hijum (CDA, voorzitter);
– S.A.M. Dijksma (PvdA);
– Ir. P.H. Hofstra (VVD);
– A.M.V. Gerkens (SP).
Griffier van de werkgroep ProRail is de heer V.M. Kool, adjunct griffier van de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal