ProRail waarschuwt voor gevaren langs het spoor

Utrecht – ProRail heeft voor jongeren het lespakket ‘PazzUP!’ ontwikkeld. Met dit pakket wil ProRail jongeren wijzen op de gevolgen van levensgevaarlijk gedrag bij het spoor, zoals lopen in de spoorberm, ‘zigzaggen’ bij overwegen en vandalisme plegen aan het spoor. Het lespakket richt zich op scholieren van twaalf tot twintig jaar van alle middelbare scholen en MBO’s in Nederland. De eerste bestellingen worden in week 48 (eind november) 2005 bij de scholen afgeleverd.

Jongeren zijn vaak betrokken bij vandalisme en onverantwoord gedrag langs het spoor. Dit levert levensgevaarlijke situaties en maatschappelijke onrust op. Van alle mensen -waaronder jongeren- die de afgelopen drie jaar betrokken waren bij een ongeval op het spoor, hebben 77 personen het niet overleefd (exclusief suïcides). Tien procent van alle vertragingen in het treinverkeer wordt veroorzaakt door onverantwoord gedrag en vandalisme. Vandalisme kost ProRail jaarlijks circa twee miljoen euro.

Het lesmateriaal confronteert leerlingen op verschillende manieren met de gevolgen van gevaarlijk gedrag bij het spoor. Het heeft tot doel hun houding te beïnvloeden en daarmee ongevallen en vandalisme bij het spoor terug te dringen. Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, een website (www.pazzup.nl) en het leerlingenmagazine PazzUP (ook via de site te bekijken).

Gedrag en techniek
De docentenhandleiding biedt tips hoe het magazine en de site kunnen worden ingezet in de les. Het materiaal is geschikt voor maatschappijleer of het mentoruur, maar kan ook worden ingezet bij natuurkunde. Oorzaken en achtergronden van gevaarlijk en onverantwoord gedrag staan in de gedragslessen centraal en passen goed in het huidige maatschappelijke normen- en waardendebat. De natuurkundige aspecten van aanstormend treinverkeer worden duidelijk aan de hand van een drietal eenvoudige proefjes. In het leerlingenmagazine staan onder andere een fotostrip, de test ‘Ben jij een meeloper?’ en diverse interviews. De website www.pazzup.nl sluit nauw aan bij het magazine en biedt interactieve onderdelen als een remsimulatie en een kennistest. Verder heeft de site een animatie van een treinongeluk, een werkstukhulp en talloze links. Scholen kunnen het lespakket bestellen via www.podiumvooronderwijs.nl

Meer maatregelen tegen onveilig gedrag bij het spoor
Deze voorlichtingscampagne maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen om de veiligheid te verbeteren en vertragingen in het treinverkeer terug te dringen. Langs het spoor worden surveillanten ingezet en zijn campagneborden en camera’s opgehangen. Omwonenden en bedrijven langs het spoor ontvangen brieven over de gevaren en gevolgen van spoorlopen. Ook plaatst ProRail hekken om het spoor af te schermen van de openbare weg. Het afgelopen voorjaar hebben 4000 basisscholen in Nederland informatiemateriaal ontvangen over de gevaren van spelen bij het spoor. Door de maatregelen is in 2004 het aantal door vandalisme en onverantwoord gedrag veroorzaakte treinvertragingen met 16 procent afgenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail