Voorwaarden voor overname spoor bekend

Den Haag – IPO, SKVV (de stadsregio’s) en V&W hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de afzonderlijke decentrale overheden kunnen besluiten tot overname van contractsectordiensten, de regionale diensten die nu nog door de NS worden uitgevoerd. Dit geldt de exploitatiesubsidie, compensatie van de gebruiksvergoeding, compensatie BTW, vergoeding huur NS-kaartautomaten, introductie van de OV-chipkaart en de veiligheidseisen aan de toelating van nieuwe, lichte treinen. De minister van Verkeer en Waterstaat schrijft dit in de brief aan de Kamer van 23 november 2005 Veiligheid en toelating lichte spoorvoertuigen op de hoofdspoorwegen

Dit is het mooie resultaat van het koepeloverleg tussen IPO, SKVV en de minister in de afgelopen twee jaar. Overname van de contractsectordiensten geeft nieuwe kansen voor uitbreiding van OV-netwerken en biedt daarmee een beter product voor de reiziger. De goede samenwerking tussen provincies en kaderwetgebieden is daarvoor de basis geweest. De provincies Fryslân, Groningen, Limburg en Noord-Brabant en het kaderwetgebied KAN hebben inmiddels tot overname besloten. Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel zijn nog met de minister in gesprek. De minister verwacht dat de decentralisatie eind 2007 een feit is.

Nu al rijden in Noord-Nederland en Gelderland regionale spoordiensten onder provinciale regie. Deze worden nu met 9 treindiensten uitgebreid:
– Zwolle – Emmen
– Zwolle – Kampen
– Zwolle – Almelo
– Tiel – Arnhem
– Nijmegen – Roermond
– Maastricht – Kerkrade
– Dordrecht – Geldermalsen
– Hoek van Holland – Rotterdam
– Gouda – Alphen aan de Rijn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)