Provincie ZH akkoord met RijnGouweLijn

Leiden – De gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, mevrouw Van Nieuwenhoven, en wethouder Hessing van Leiden zijn het eens over de inhoud van de tweede Bestuurlijke Overeenkomst (BO II) over de RijnGouweLijn (RGL). Het college van burgemeester en wethouders van Leiden is op 22 november 2005 akkoord gegaan met deze overeenstemming. In de overeenkomst wordt afgesproken hoe de RGL door de binnenstad van Leiden gaat en hoe de financiën voor dit project geregeld worden. De overeenkomst wordt nu op 29 november 2005 voorgelegd aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en aan de commissie EV (Economie en Verkeer) van Leiden en de commissie Mobiliteit, Kennis en Economie (MKE) van de Provincie Zuid-Holland.

Investeren in veiligheid en kwaliteit
In de BO II wordt duidelijk dat gekozen is voor een investering in veiligheid en kwaliteit. In veiligheid door bijvoorbeeld te kiezen voor enkelspoor door de Steenstraat en daarbij te investeren in een de route langs de Turfmarkt. Maar ook door te kiezen voor de combibrug over het Rijn-Schiekanaal en voor een goede oplossing voor de Jan van Houtbrug waarbij alle verkeersstromen tot hun recht komen. Investeren in kwaliteit door nu rekening te houden met de mogelijkheid van een halte op de Lammenschansweg en door te kiezen voor nieuw beleid voor fietsers en bussen in Leiden. Datzelfde geldt voor de Breestraat door deze een ingrijpende vernieuwing te laten ondergaan, waarmee het winkelgebied in Leiden een grote impuls krijgt. De kosten die deze investeringen met zich meebrengt, zijn nu zichtbaar in de financiële gegevens.

Voorkeurstracé
Gedeputeerde en gemeente hebben samen een voorkeurstracé door de Leidse binnenstad gekozen. De RijnGouweLijn gaat over enkelspoor door de Breestraat lopen. Alleen bij de halte passeren de trams elkaar. Er rijden geen bussen meer, maar fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de Breestraat. Naar aanleiding van het advies van de Veiligheidsadviescommissie is er in de BO II gekozen voor enkelspoor door de Steenstraat. De lightrail rijdt in één richting door de Steenstraat en gaat in de tegenovergestelde richting via de Turfmarkt, de Nieuwe Beestenmarkt en de Tweede Binnenvestgracht rijden. De voorkeur wordt gegeven aan een tracé in het midden van de Lammenschansweg. De Veiligheidsadviescommissie heeft in haar advies aangegeven dat deze variant veilig te maken is, maar dat een zijligging veel voordelen lijkt te hebben. Beide opties worden nu verder uitgewerkt. In de uitwerking wordt gekeken of er op een veilige manier een halte kan worden aangelegd op de Lammenschansweg. Ook de Jan van Houtbrug wordt aangepast voor een soepele afhandeling van alle verkeersstromen.

Achtergrond
De RijnGouweLijn is de geplande lightrailverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk. Het oostelijk tracé tussen Gouda en het transferium aan de A44 bij Leiden, zal volgens planning vanaf 2010 met lightrail worden bediend. De RijnGouweLijn rijdt tot Zoeterwoude op bestaand spoor en komt op nieuw spoor Leiden binnen. In de Leidse binnenstad en ten westen van Leiden rijdt de lijn op nieuw spoor.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Leiden