Peijs stelt boormachine Statentunnel in gebruik

Zoetermeer – Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat gaf 23 november 2005 het startsein voor het boren van de tunnel van RandstadRail, een realisatie van Dura Vermeer en Züblin, verenigd in de combinatie Saturn.

Met ceremonieel vertoon verrichtte minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) de officiële handeling in de startschacht op de bouwlocatie ter hoogte van het St. Franciscusziekenhuis. De bewindsvrouwe was ook degene die een beeldtenis van de Heilige Barbara mocht overhandigen aan de boormeester van de Statentunnel. Dit is een oude traditie ter bescherming van mijnwerkers en tunnelbouwers. Voorafgaand aan deze overhandiging zegende André Bosman, Deken van het Dekenaat Rijnmond, de boor in en sprak hij de hoop uit dat het werk met veel geluk en voorspoed zal worden uitgevoerd. Volgens de traditie kreeg de boor ook een vrouwelijk naam toegekend: ‘Pandora’.

Saturn
Saturn, een samenwerkingsverband van Dura Vermeer en Züblin, is verantwoordelijk voor de realisatie van de boortunnel. Er wordt 24 uur per dag, zes dagen lang aan een stuk door gewerkt. Een dag in de week wordt gebruikt voor onderhoud aan de boor. Dagelijks zal de boormachine zo’n tien tot vijftien meter afleggen. Als alles volgens schema verloopt zal de boor in september volgend jaar de eerste fase van het traject hebben doorlopen. Voor de tweede buis zal de boormachine worden gedemonteerd om opnieuw vanaf de St.Franciscuslocatie te beginnen.

Advin
Ook Advin is betrokken bij de werkzaamheden rondom de Statentunnel. Het ingenieurs- en adviesbureau, onderdeel van Dura Vermeer, monitort samen met Iv-Infra de effecten van de boorwerkzaamheden op de directe omgeving. De monitoring heeft een tweeledig doel. Ten eerste om de invloed op de omgeving waar te nemen en de gevolgen daarvan door interactieve sturing van de processen van de aannemer te minimaliseren. Ten tweede wordt aan de hand van de metingen, zoals die tijdens het boorproces worden uitgevoerd, de boormachine (ondergronds) aangestuurd en ingesteld. De werkzaamheden van Advin en Iv-Infra omvatten geotechnische (ondergrond) en geodetische (maaiveld). Voor de monitoring maakt Advin gebruik van honderden meetapparaten langs het boortraject.

Het boren van de tunnel van RandstadRail is een unieke aangelegenheid, want nog niet eerder is in stedelijk gebied een tunnel geboord. Rotterdam en Saturn hebben hiermee een primeur. RandstadRail is de nieuwe, snelle en comfortabele lightrailverbinding tussen de steden Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. De verbinding moet zorgen voor een verbetering van de mobiliteit in de zuidvleugel van de randstad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV