Nederland voorop in groei spoorvervoer binnen EU

Rotterdam – Uit de statistieken van Eurostat blijkt dat Nederland binnen de EU de grootste groei vertoonde in het railgoederenvervoer in de periode tussen 1990 en 2003 (+54%). Gegevens over het vervoerde tonnage in 2004 laten zien dat deze groei doorzet. Dit betekent goed nieuws voor de Betuweroute, die over ruim een jaar in gebruik wordt genomen.

Deze en andere gegevens komen naar voren in het rapport ‘Spoor in Cijfers’ dat op 22 november 2005 is aangeboden door het voorlichtingsbureau Rail Cargo information Netherlands aan de heer J.J. Atsma (CDA), voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Aan genoemd rapport is tevens meegewerkt door CBS, AVV, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en bedrijven uit de railsector. De groei in het railgoederenvervoer heeft vooral plaatsgevonden tussen Rotterdam en de Duitse grens. De realisatiecijfers en de bijgestelde prognoses wijzen op een hoger volume dan was voorzien bij het besluit tot aanleg van de Betuweroute. In 1995 is door de Commissie Hermans het besluit tot aanleg van de Betuweroute heroverwogen. Zij gaven na uitvoerig onderzoek een positief advies en raamden het volume op de oost-west as in 2015 op ten minste 30 miljoen ton. De prognoses van het Havenbedrijf Rotterdam wijzen nu op een totaal van ruim 33 miljoen ton in 2015. In 2020 zal dit zelfs gegroeid zijn tot 40 miljoen ton.

Reden voor de sterke stijging van het spoorvervoer op de oost-west as ligt in de forse groei van het containervervoer en het vervoer van kolen naar Duitsland. De aanvoer van containers in de Rotterdamse haven is in de eerste helft van 2005 met 16,7% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2004. Een groot deel van die containers is bestemd voor het Europese achterland waarheen steeds meer directe spoorverbindingen worden opgezet. Niet alleen de cijfers zijn hoopgevend voor een goed gebruik van de Betuweroute. Het voorlichtingsbureau Rail Cargo merkt ook in het aantal informatie aanvragen een toegenomen belangstelling bij marktpartijen voor het spoor. Opdrachtgevers in het transport realiseren zich steeds beter dat het spoor op bepaalde bestemmingen een betrouwbaar en concurrerend alternatief kan zijn voor het wegvervoer.

Rail Cargo information Netherlands
Het voorlichtingsbureau is opgericht door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de marktpartijen in het railgoederenvervoer. Doel van het bureau is om het gebruik van het railgoederenvervoer te stimuleren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rail Cargo Information Netherlands (RCIN)