Herstel spoorverbinding Haarlem-IJmuiden van de baan

Haarlem – Herstel van de spoorverbinding Haarlem-IJmuiden, doorgetrokken naar het IJmuider strand, is niet exploitabel.

Dat blijkt uit twee quick-scans – één voor personenvervoer en één voor goederenvervoer – die het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft laten uitvoeren. In het collegeprogramma 2003-2007 heeft het College beloofd daar onderzoek te doen. De spoorlijn wordt nu definitief gesaneerd. Delen van het tracé kunnen wel een herbestemming krijgen, bijvoorbeeld een rondweg om Driehuis.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland