De Randstad bereikbaar: RandstadRapid start dialoog

Bunnik – Het Consortium Transrapid Nederland, een samenwerkingsverband van Siemens Nederland, ABN AMRO, Koninklijke BAM Groep, Ballast Nedam en Fluor, presenteert vandaag de RandstadRapid, een hoogfrequente snelle verbinding met een magneetzweefbaan, die de steden Amsterdam – Almere – Amersfoort – Utrecht – Rotterdam – Den Haag en de luchthaven Schiphol met elkaar verbindt. Een innovatief personenvervoerssysteem dat perfect aansluit op het bestaande wegennet en dit koppelt aan de bestaande openbaar vervoerssystemen.

Binnen de Randstad hebben openbaar en particulier vervoer zich grotendeels gescheiden ontwikkeld. De files nemen jaar na jaar toe; ook de luchtkwaliteit in dit gebied is zeer problematisch. Een nieuwe vervoersoplossing is daarom dringend noodzakelijk.

De RandstadRapid-verbinding kan boven, naast of zelfs in de middenbermen van de rijkswegen worden aangelegd. De magneetzweeftrein combineert een hoge snelheid met een zeer hoge acceleratie waardoor veel stops gemaakt kunnen worden in beperkte tijd. Met een snelheid van 350 kilometer per uur kan de afstand Amsterdam – Den Haag in 18 minuten worden afgelegd en Utrecht – Rotterdam in 17 minuten. Treinen zullen elke 6 minuten rijden in beide richtingen, waardoor een groot aantal reizigers vervoerd kan worden. Om een snelle koppeling tussen auto en openbaar vervoer mogelijk te maken, worden terminals gebouwd waar de automobilist zijn auto veilig kan parkeren en waar hij kan overstappen op de RandstadRapid.

Ook voor het milieu biedt de RandstadRapid grote voordelen. De normen voor NOx en fijnstof worden immers nu al regelmatig overschreden, sterker nog, de Nederlandse Randstad behoort tot de meest vervuilde regio’s van Europa. Reden waarom de Raad van State onlangs een halt heeft toegeroepen aan de capaciteitsvergroting van wegen. De techniek van de magneetzweeftrein is aanzienlijk minder milieubelastend dan welk ander systeem dan ook.

Het project is goed financierbaar middels Publiek Private Samenwerking (PPS). Hierdoor hoeft de overheid slechts een beperkt en van tevoren vast te stellen deel van de kosten te dragen. Door een gefaseerde aanleg kunnen baten en lasten beter in lijn worden gebracht. De consortiumpartners (Siemens Nederland, ABN AMRO, Koninklijke BAM Groep, Ballast Nedam en Fluor) hebben gezamenlijk uitgebreide ervaring met private financiering van infrastructurele projecten in Nederland.

In China is het systeem inmiddels volop in bedrijf en vertoont een extreem hoge betrouwbaarheid. Met de uitbreiding hiervan zal binnenkort een aanvang worden gemaakt. Voor een project in München is de projectering zojuist afgesloten. Ver gevorderde plannen zijn er in Engeland, de Verenigde Staten en het Midden Oosten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv