Concept-Netverklaring ProRail 2007 gereed

Utrecht – ProRail geeft jaarlijks een netverklaring uit. De netverklaring bevat alle informatie die een spoorwegonderneming nodig heeft voor toegang tot het spoorwegnet: praktische informatie over hoe het door ProRail beheerde spoorwegnet eruit ziet, toegangsvoorwaarden met een standaard toegangsovereenkomst en de weg van aanvraag van capaciteit tot het gebruik van capaciteit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende dienstenpakketten die ProRail aanbiedt, en wordt het stelsel van gebruiksvergoedingen beschreven. De Netverklaring wordt aangevuld als dat noodzakelijk is. Omdat de Netverklaring ook van belang is voor het capaciteitsverdelingsproces, moet deze reeds lang tevoren worden gepubliceerd. Voorafgaand aan de uitgave van een Netverklaring is er gelegenheid commentaar te geven op een concept-versie van die Netverklaring.

Netverklaring 2005
Tot en met 10 december 2005 is de Netverklaring 2005 van kracht; deze is volledig gebaseerd op de Spoorwegwet 1875.

Netverklaring 2006
De Netverklaring 2006 is geldig voor spoorverkeer vanaf 11 december 2005 (en de daaraan voorafgaande capaciteitsverdeling). De Netverklaring 2006 is gebaseerd op de Spoorwegwet die op 1 januari 2005 in werking getreden. Op deze Netverklaring 2006 is Aanvulling nr 1 verschenen, terwijl een concept-Aanvulling nr 2 beschikbaar is voor consultatiedoeleinden.

Netverklaring 2007
Een concept van de Netverklaring 2007 is vanaf 1 november 2005 beschikbaar voor consultatiedoeleinden. Belanghebbenden kunnen ons tot en met 15 december 2005 laten weten welke op- of aanmerkingen zij op het concept hebben. De reacties worden gebruikt om tot een definitieve Netverklaring 2007 te komen. Deze definitieve Netverklaring komt omstreeks 1 februari 2006 uit.

In de Netverklaring 2007 worden voor het eerst ook de gegevens over de HSL-Zuid en de Betuweroute opgenomen. Belanghebbenden die geen concept Netverklaring 2007 hebben ontvangen, kunnen deze opvragen via netverklaring@prorail.nl

Meer informatie:
U kunt de Netverklaring 2006 (Network Statement 2006), Aanvullingen op de Netverklaring 2006, Netverklaring 2005 (Network Statement 2005) downloaden via www.prorail.nl/ProRail/Vervoerders/Netverklaring

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail